СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “КОМУНІКАТИВНІ УМІННЯ”

Автор(и)

  • Ален Зінорук

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.255778

Ключові слова:

комунікативні уміння, комунікативні навички, комунікативні здібності, комунікативні компетенції, комунікативна компетентність

Анотація

Статтю присвячено розкриттю змісту поняття “комунікативні уміння”, а також споріднених дефініцій з метою вдосконалення наявного категоріального апарату.

Досліджено та систематизовано різні підходи вітчизняних фахівців до визначення наступних близьких або тотожних за змістом понять: “комунікативні уміння”, “комунікативні навички”, “комунікативні здібності”, “комунікативні компетенції”, “комунікативна компетентність”. З’ясовано, що в широкому розумінні поняття “комунікативні уміння” у вітчизняній науковій літературі часто застосовується як синонім комунікативних компетенцій або комунікативної компетентності. У вузькому розумінні комунікативні уміння розглядаються як надбудова над базисом комунікативних навичок, а загальне змістове поле цих двох дефініцій відповідає змістовому полю поняття “комунікативна компетентність”.

Побудовано модель змістового поля поняття “комунікативні уміння” у вузькому розумінні та споріднених із ним понять “комунікативна компетентність” та “комунікативні навички”. Сформульовано авторське визначення поняття “комунікативні уміння” в широкому та вузькому розумінні. У вузькому значенні під комунікативними уміннями пропонується розуміти надбудову над комплексом комунікативних навичок, що набувається особистістю у процесі вдосконалення власних комунікаційних практик на принципах гнучкої адаптації та підвищення їх продуктивності та ефективності. У більш широкому розумінні комунікативні уміння можуть застосовуватись як синонім комунікативної компетентності.

Біографія автора

Ален Зінорук

аспірант кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України

Посилання

Aizerbart, M. M. (2017). Sutnist poniattia “sotsialno-komunikatyvna kompetentsiia” v suchasnii naukovii paradyhmi [The essence of the concept of “social-communicative competence” in the modern scientific paradigm]. Young Scientist. No. 4.3 (44.3). pp. 1–4. [in Ukrainian].

Isaieva, O. & Shainer, H. (2021). Humanitarnyi rozvytok studentiv yak skladova systemy vyshchoi osvity [Humanitarian development of students as a component of the higher education system]. Youth and market. No. 10 (196). pp. 58–62. [in Ukrainian].

Kamenieva, T. V. (2019). Komunikatyvni vminnia yak skladova profesiinoho movlennia psykholoha [Communicative skills as a component of professional speech of a psychologist]. Collection of scientific works “Problems of Modern Psychology”. Vol. 15. pp. 221–228. [in Ukrainian].

Maksymenko, I. H. & Shepelenko, T. L. Teoretyko-metodychni zasady formuvannia komnktyvnykh umin studentiv u protsesi vyvchennia psykholoho-pedahohichnykh dystsyplin [Theoretical and methodological principles of forming students’ communicative skills in the process of studying psychological and pedagogical disciplines]. Available at: https://bit.ly/3LvsGwc (Accessed 22 Feb. 2022). [in Ukrainian].

Pliaka, L. V. Psykholohichni osoblyvosti formuvannia komunikatyvnykh zdibnostei u maibutnikh provizoriv [Psychological features of the formation of communicative abilities in future pharmacists]. Available at: https://bit.ly/3KgZ4BE (Accessed 22 Feb. 2022). [in Ukrainian].

Sahach, H. M. (1999). Formuvannia komunikatyvnykh umin studentiv ekonomichnoho universytetu v protsesi vyvchennia psykholoho-pedahohichnykh dystsyplin [Formation of communicative skills of students of the University of Economics in the process of studying psychological and pedagogical disciplines]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Institute of Pedagogy and Psychology of Vocational Education. Uzhhorod, 12 p. Available at: https://bit.ly/3MzPA66 [in Ukrainian].

Tryhub, L. P. & Vlasenko, I. V. (2019). Komunikatyvni navychky ta vminnia dlia efektyvnoho vyvchennia anhliiskoi movy samostiino [Communication skills and abilities for effective learning of English independently]. Scientific Bulletin of the International Humanities University. Series. Philology. No. 40. Vol.2. pp. 137–140. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті