ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • Юрій Козловський
  • Наталія Мукан
  • Олександр Ієвлєв
  • Тетяна Кучай

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.255969

Ключові слова:

проєктна компетентність, особливості, формування, майбутні фахівці, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

У статті висвітлено сутність та особливості формування проєктної компетентності майбутніх фахівців в умовах розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Визначено сутність навчального методу як засобу стимулювати інтерес студентів та інтегрувати його з іншими методами шляхом використанням інформаційно-комунікаційних технологій та рольових ігор (веб-квест). Визначено етапи формування проєктної компетентності майбутніх фахівців (оформлення досвіду реалізації інших проєктів; побудова, задум і розробка власного проєкту; реалізація власного проєкту) та його основні форми (задум, проєктна майстерня та проєктна лабораторія). Виявлено роль викладача у проєктній діяльності (разом зі студентами розв’язувати проблему в режимі партнерства; створювати умови для виконання студентами складних пізнавальних завдань; продумати тематику проєктів і вибрати теми, які найбільш цікавлять молодь тощо).

Біографії авторів

Юрій Козловський

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

Наталія Мукан

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

Олександр Ієвлєв

доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

Тетяна Кучай

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і психології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ

Посилання

Andriichuk, N. Proiektna kompetentnist vykladacha yak zabezpechennia yakosti osvitnoi diialnosti [Project competence of the teacher as ensuring the quality of educational activities]. European project culture in Ukraine: state, problems, prospects: Collection of Proceedings of the International Scientific-Practical Conference. (Zaporizhzhiz, May 29-30, 2020). Zaporizhzhia, 2020. P. 25 – 27. [in Ukrainian].

Hontarenko, I. S. (2016). Formuvannia proiektnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv humanitarnykh dystsyplin zasobamy internet-resursiv [The formation of project competence of future teachers of humanities by means of Internet resources]. Candidate’s thesis. Kharkiv, 296 p. [in Ukrainian].

Hulakova, M. V. & Kharchenko, H. Y. (2014). Problema formirovaniy proyektnoi kompetentnosti studentov vuza. [The problem of project competence formation of university students]. Scientific and methodical electronic journal “Concept”. Available at : e-koncept.ru/2014/55014.htm [in Ukrainian].

Zosymenko, O. V. (2010). Orhanizatsiia proiektnoi diialnosti maibutnikh pedahohiv u protsesi vyvchennia pedahohichnykh dystsyplin [The organization of project activities of future teachers in the process of studying pedagogical disciplines]. Candidate’s thesis. Poltava, 256 p. [in Ukrainian].

Ivanova, N. (2019). Pedahohichni umovy formuvannia proiektnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv z informatsiinoi, bibliotechnoi ta arkhivnoi spravy [Pedagogical conditions for the formation of project competence of future specialists in information, library and archival affairs]. Adult education: theory, experience, prospects. Issue 2 (16). pp. 67 – 75.[in Ukrainian].

Kademiia, M. Yu. & Shakhina, I. Yu. (2011). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v navchalnomu protsesi [Information and communication technologies in the educational process]. Handbook. Vinnytsia, 220 p. [in Ukrainian].

Kademiia, M. Yu., Yevsiukova, L. S. & Tkachenko, T. V. (2011). Innovatsiini tekhnolohii navchannia: slovnyk-hlosarii [Innovative learning technologies: dictionary glossary : a textbook for students and teachers]. Lviv, 196 p. [in Ukrainian].

Kupenko, O. V. (2021). Systema formuvannia proiektnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv sotsialnoi roboty u protsesi profesiinoi pidhotovky [The system of formation of future specialists of social work project competence in the process of professional training]. Doctor’s thesis. Sumy – Khmelnytsky, 585 p.[in Ukrainian].

Nahorna, N. O. (2021). Formuvannia proiektno-tekhnolohichnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv trudovoho navchannia u protsesi vyvchennia osnov proiektuvannia i modeliuvannia [The formation of project-technological competence of future teachers of labor training in the process of studying the basics of design and modeling]. Candidate’s thesis. Poltava, 306 p. [in Ukrainian].

Pavliuk, B. V. (2020). Formuvannia proiektnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly v protsesi profesiinoi pidhotovky [The formation of project competence of future primary school teachers in the process of professional training]. Candidate’s thesis. Vinnytsia, 302 p.[in Ukrainian].

Petrovska, K. (2016). Formuvannia proiektnoi kompetentnosti maibutnikh nadavachiv sotsialnykh posluh [The formation of project competence of future social service providers]. Social Work and Education, Vol. 3, No. 2. pp. 56–62.[in Ukrainian].

Fedoruk, H. M. (2015). Formuvannia informatsiino-komunikatsiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv tekhnolohii u protsesi profesiinoi pidhotovky [The formation of information and communication competence of future teachers of technology in the process of professional training]. Candidate’s thesis. Vinnytsia, 256 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-04

Номер

Розділ

Статті