ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА ЯК ЗАСОБУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО МЕДІАОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Олег Авраменко
  • Іван Нищак
  • Яна Ярошик

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.259891

Ключові слова:

вчитель інформатики, електронний підручник, інформаційні технології, медіаосвіта, медіаосвітня діяльність

Анотація

У статті проаналізовано особливості використання електронних підручників (ЕП) як засобу підготовки майбутніх учителів інформатики до медіаосвітньої діяльності. Встановлено, що цілеспрямоване та системне використання ЕП уможливлює підвищення динаміки навчального процесу, урізноманітнення форм й методів навчальної взаємодії, забезпечує належні умови для самостійної творчо-дослідницької діяльності здобувачів освіти. Вирішальним чинником в умовах комп’ютерно-орієнтованого навчання є здатність педагога до дидактично правильного використання ЕП, що передбачає його раціональну інтеграцію у структуру заняття, максимальне використання усіх доступних переваг та дидактичних можливостей.

Біографії авторів

Олег Авраменко

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Іван Нищак

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Яна Ярошик

аспірант, викладач кафедри інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Посилання

Vember, V.P. (2009). Navchalno-metodychni vymohy do elektronnoho pidruchnyka [Educational and methodical requirements for the electronic textbook]. Pedagogical sciences. No. 42. рр. 50–58. [in Ukrainian].

Verbytska, S.I. (2010). Vykorystannia elektronnykh zasobiv navchalnoho pryznachennia [Use of electronic teaching aids]. Pedagogical sciences. No. 52. рр. 36–47. [in Ukrainian].

Zhaldak, M.I., Lapinskyi, V.V. & Shut, M.I. (2004). Kompiuterno-oriientovani zasoby navchannia matematyky, fizyky, informatyky [Computer-based teaching aids for mathematics, physics, computer science]. Kyiv,110 р. [in Ukrainian].

Korbut, O.H. (2010). Elektronnyi pidruchnyk yak element osvitnoho seredovyshcha [Electronic textbook as an element of the educational environment]. Pedagogical sciences. No. 51. рр. 24–46. [in Ukrainian].

Mandryk, Ye.V. (2009). Suchasni navchalno-metodychni vymohy do elektronnykh zasobiv dystantsiinoho navchannia dlia inzhenerno-tekhnichnoho personalu derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Modern educational and methodological requirements for electronic distance learning tools for engineering and technical personnel of the State Border Guard Service of Ukraine]. Pedagogical sciences. No. 51. рр. 67–69. [in Ukrainian].

Mukoviz,O.P. (2011). Elektronnyi pidruchnyk u systemi navchalno-metodychnoho zabezpechennia VNZ [Electronic textbook in the system of educational and methodological support of universities]. Pedagogical sciences. No. 56. рр. 10–25. [in Ukrainian].

Nyshchak, I.D. (2007). Vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii u hrafichnii pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv trudovoho navchannia [The use of information technology in the graphic training of future teachers of labor education]. Bulletin of Chernihiv Taras Shevchenko State Pedagogical University. Series: Pedagogical sciences. Chernihiv, Vol. 45. рр. 83–87 [in Ukrainian].

Nyshchak, I.D. & Yurkiv, M.P. (2021). Aktyvizatsiia navchalno-piznavalnoi diialnosti uchniv na urokakh trudovoho navchannia zasobamy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Activation of educational and cognitive activities of students in the lessons of labor training by means of information and communication technologies]. Youth & market, No. 1 (187). рр. 32–37. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті