РЕАЛІЗАЦІЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ Й КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

  • Наталія Калашнік
  • Вікторія Кравченко
  • Наталія Осіпенко

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.259951

Ключові слова:

вища освіта, адаптація, професійна адаптація, професійна діяльність, професійна підготовка спеціаліста, соціально-психологічне середовище

Анотація

До недавнього часу проблеми міжкультурної комунікації були предметом дискусій переважно у сфері викладання іноземних мов. У статті звертається увага на тому, що для іноземних студентів міжнаціональне спілкування є залученням до чужої культури при збереженні національних культур. При цьому особлива, інтегрована роль належить мові, яка виступає засобом взаємодії суб’єктів діалогу. Одним із засобів пiдтримки студента в його духовнiй орiєнтацїї є участь в художнiй самодiяльностi, проведення країнознавчих брейн-рингiв, виступiв з використанням мiжпредметних зв’язкiв, пiдготовка стендових доповiдей до дня вишиванки, свята i традицїї українцiв, державнi символи України, органiзацiя флешмобу “Я – українка!”, “Спадок” тощо.

Іноземні громадяни, що приїжджають на навчання до України стають об’єктом соціалізації. Зазначено, що однією з важливих передумов забезпечення ефективності освітнього процесу є врахування особливостей адаптації студентів до соціально-психологічного середовища в умовах ЗВО. Дійшли висновку, що важливою умовою підготовки майбутніх фахівців з вищою освітою є побудова освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу.

Біографії авторів

Наталія Калашнік

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри українознавства, Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

Вікторія Кравченко

кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри суспільних наук Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Наталія Осіпенко

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Посилання

Goncharenko, S.U. (1997). Ukrainian pedagogical dictionary. Kyiv, 376 p.

Mainly plant the development of the sanctuary of Ukraine in the context of the Bologna process. Ternopil: Type – in TNPU named after V. Gnatyuk, 2004 . Part 2. 202 p., from. 64.

Kalashnik, N.V. (2015). Formation of intercultural communicative competence in foreign students in higher medical educational institutions of Ukraine. Extended abstract of candidate’s thesis. Uman, 20 p.

Kalashnik, N. V. (2016). The Peculiarities of Educational Work with International Students at Higher Medical Educational Institutions of Ukraine. Zhytomyr Ivan Franko State university journal. Pedagogical sciences. Issue 1(83), pp. 60–66.

Kalashnik, N., Vovchasta, N. & Lenha, E. (2021). Teaching foreign students Ukrainian language communication educational and professional spheres. Modern information technologies and innovations of methods of studying and preparation specialists: methodology, theory, information,problems. Issue 59, Kyiv-Vinnitsya, pp.105–114.

Kalashnik, N. & Lenha, E. (2021). Preparation of future doctors for professionally communicative interaction in future professional activities in the context of higher medical education. Modern management: theories, concepts, implementation. Monograph. Editors: Marian Duczmal, Tetyana Nestorenko. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole. pp.236–239.

Kalashnik, N., Logutina, N. & Barus, M. (2020). Scientific selective as a type of creative activity in spiritual and intellectual education and training of students. Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences. Vol. 3(102). pp.45–55.

Kalashnik, N., Shastko, I., Lenha, E. & Logutina, N. (2021). Realization of educational potential of students with inclusive and special forms of education taking into account psychophysical and mental adaptation. Youth & market. No. 9 (195), pp.118–124.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті