ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ

Автор(и)

  • Оксана Ісаєва
  • Ганна Шайнер

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.264615

Ключові слова:

самостійна робота, студенти-медики, професійна підготовка, вища освіта, індивідуалізація навчання

Анотація

Самостійна робота розглядається як обов’язковий компонент навчальної роботи студентів, а її ефективність визначає якість професійної підготовки студентів-медиків. Тому особливої уваги потребують мотиваційний, змістовий і технологічний блоки щодо забезпечення самостійної роботи студентів. Як цілісна педагогічна система, самостійна робота повинна враховувати індивідуальні інтереси студентів, їх здібності та певні особливості дисциплін соціально-гуманітарного блоку.

Зміст самостійної роботи повинен цілеспрямовано зосереджуватися на розширенні і поглибленні знань студентів, а також на інтеграції міжпредметних зв’язків. Методи організації науково-дослідницьких досліджень набувають особливого значення для опанування студентами навичок щодо виконання самостійної роботи. Завдання самостійної роботи повинні містити практичний компонент, тобто перегукуватися з реальними життєво-виробничими випадками, і студент має запропонувати власне бачення чи вирішення проблеми і аргументовано довести її коректність. Такий підхід сприятиме формуванню професійних якостей майбутнього спеціаліста та допомагати закладаючи базові компетенції. Тому в умовах глобалізаційного світу увага зосереджується на індивідуалізації навчання студентів-медиків у вишах за рахунок розширення інформаційних потоків.

Біографії авторів

Оксана Ісаєва

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”, професор кафедри латинської та іноземних мов Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Ганна Шайнер

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Інститут гуманітарних і соціальних наук Національного університету “Львівська політехніка”

Посилання

Babych, M. Ya. (2011). Formuvannya profesiynykh yakostey maybutnoho molodshoho medychnoho spetsialista yak psykholohichna problema [Formation of professional qualities of the future junior medical specialist as a psychological problem]. Aktualni pytannya teoriyi ta praktyky psykholoho-pedahohichnoyi pidhotovky fakhivtsiv za sotsionomichnym profilem: materialy nauk.-prakt. konf. – Current issues of theory and practice of psychological and pedagogical training of specialists in the socionomic profile: materials of scientific practict. conf. (pp. 102–103). Khmelnytskyi. [in Ukrainian].

Ihnatyuk, O. A. (2009). Formuvannya hotovnosti maybutnoho inzhenera do profesiynoho samovdoskonalennya: teoriya i praktyka [Formation of readiness of the future engineer for professional self-improvement: theory and practice]. Mongraph. Kharkiv, 432 p. [in Ukrainian].

Kucher, Z. S. (2009). Metodyka orhanizatsiyi samostiynoyi roboty studentiv z vykorystannyam kompleksu zavdan pry vyvchenni kursu “Materialoznavstvo” [Methods of organizing independent work of students using a set of tasks in the study of the course “Materials Science”]. Problems of labor and professional training: scientific method. coll. Slovyansk, Vol. 14. pp. 157–164. [in Ukrainian].

Leonov, N. F. (2009). Novaya effektivnaya didaktika [New effective didactics]. Moscov, 176 p.

Markovych, O. V. (2008). Formuvannya profesiynykh umin maybutnikh medychnykh sester khirurhichnoho profilyu zasobamy alhorytmizatsiyi [Formation of professional skills of future nurses of surgical profile by means of algorithmization]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 20 p. [In Ukrainian].

Slipenka, O. P. Pidvyshchennya yakosti samostiynoyi roboty studentiv [Improving the quality of independent work of students].Available at: http://conf.vstu.vinnica.ua/humed/2006/txt/06sopsrs.php. [in Ukrainian].

Soldatenko, M. (2005). Samostiyna piznavalna diyalnist u konteksti Bolonskoho protsesu [Independent cognitive activity in the context of the Bologna process]. Native school. No.1. pp. 49–51. [in Ukrainian].

Ugolnikov, O. V. (1999). Distantsionnoye obucheniye na osnove mezhdistsiplinarnogo podkhoda [Distance learning based on an interdisciplinary approach]. Tezisy mezhvuz. nauchno-tekhnich. konf. “Problemy sovershenstvovaniya vysshego zaochnogo obucheniya” – Thesis of interuniversity scientific and technical conf. “Problems of improving higher distance learning”]. Moscov, p. 53.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-13

Номер

Розділ

Статті