КРЕАТИВНЕ МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЯК КОМПОНЕНТ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ “4 С’S”

Автор(и)

  • Світлана Омельченко
  • Олена Гармаш

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.264631

Ключові слова:

креативне мислення, модель навчання “4 C’s”, майбутні учителі, генерація ідей, м’які навички

Анотація

У статті висвітлено сутність та механізми розвитку креативного мислення майбутніх учителів Нової української школи як одного з компонентів моделі навчання “4 C’s”. Зазначено, що високий рівень сформованості креативного мислення дає змогу педагогові використовувати різні підходи до розв’язання проблем, аналізувати різні точки зору, генерувати оригінальні та інноваційні ідеї, знаходити альтернативні рішення. Розглянуто багаторівневу модель, стратегії навчання й етапи розвитку креативності. Наведено серію вправ, що сприяють розвитку креативного мислення майбутніх педагогів та можуть бути використані в освітньому процесі.

Біографії авторів

Світлана Омельченко

доктор педагогічних наук, професор кафедри теоретичних методичних основ фізичного виховання і реабілітації, ректор ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”

Олена Гармаш

доктор філософії у галузі знань освіта, педагогіка, старший викладач кафедри іноземних мов ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”

Посилання

Antonova, O. (2010). Tekhnolohiia rozvytku pedahohichnoi kreatyvnosti maibutnikh uchyteliv [Technology of development of pedagogical creature by future teachers]. Paradigmaty oswiatowe i edukacja nauczycieli / ed. by W. Kremiт, T. Levovytskyi, S. Sysoieva. Warszawa – Krakow, pp. 196–203 [in Ukrainian].

Hevko, I. & Pahuta, M. (2018). Pidvyshchennia yakosti osvity z zaluchenniam kreatyvnykh metodiv pry pidhotovtsi inzheneriv pedahohiv [Improving the quality of education by using the creative methods in the training of teachers-engineers]. Youth and market. Vol. 3 (158). pp. 11–16 [in Ukrainian].

Dubaseniuk, O. A. (2011). Kreatyvnyi pidkhid do profesiino-pedahohichnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv [Creative approach to professional preparation of future teachers]. Creature pedagogic. Vol. 4. pp. 23–28 [in Ukrainian].

Profesiinyi standart vchytelia novoho pokolinnia (2020) [Professional standard by teacher of new generation] / ed. by N. Avsheniuk, I. Androshchuk, L. Hrynevych, S. Ivashnova, O. Linnyk, N. Sofii. Kyiv, 69 р. [in Ukrainian].

Gafour, O. & Gafour, W. (2020). Creative Thinking skills: A Review article. Thinking Skills and Creativity. Available at: https://www.researchgate.net/publication/349003763_Creative_Thinking_skills_-A_Review_article [in English].

Kaufman, J. C. & Beghetto, R. A. (2009). Returning Creativity to the Classroom. Review of General Psychology. Vol. 13 (1). pp. 1–12. [in English].

Mursky, Ch. (2011). Creative thinking. Wisconsin : Wisconsin department of public instruction. Available at : https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/cal/pdf/creative-thinking.pdf [in English].

Nurlaela, L. (2015). Developing Creative Thinking Skills in Learning at Higher Educational Institution of Teacher. The 3rd UPI International Conference on Technical and Vocational Education and Training (TVET). pp. 114–119. [in English].

Roekel, D. (2016). Preparing 21st Century Students for a Global Society. An Educator’s Guide to the “Four C’s”. USA: NEA. 38 p. Available at: https://www.aledoisd.org/cms/lib/TX02205721/Centricity/Domain/2020/Preparing21C_Learners.pdf [in English].

The Cambridge life competences framework. Creative thinking (2020). Cambridge : Cambridge University Press. Available at: https://languageresearch.cambridge.org/images/Language_Research/CamFLiC/CLCF_Creative_Thinking.pdf [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-13

Номер

Розділ

Статті