ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Ірина Голіяд
  • Володимир Динько
  • Марія Тропіна

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.264641

Ключові слова:

моніторинг, навчальні досягнення, творчість, технології, майбутній учитель, особистісно-соціальна компетентність, освітня діяльність, комунікативна компетенція, особистісна компетенція, інформаційна компетенція

Анотація

У статті висвітлено сутність та особливості моніторингу навчальних досягнень учнів у закладах загальної середньої освіти для розв’язання проблеми підготовки майбутнього вчителя технологій. Зміни в суспільстві вимагають від закладів вищої освіти якісної підготовки фахівців у сфері технологій, здатних мислити нестандартно, творчо, адаптуватися до виниклих ситуацій та швидко переключатися з однієї дії на іншу, що сприятиме найкращому виконанню завдань сьогодення. Підготовка майбутнього вчителя технологій потребує особливої уваги, а виявлення задатків до педагогічної діяльності учнів – це завдання номер один вчителя технологій у школі.

Майбутній учитель трудового навчання та технологій повинен володіти особистісно-соціальною компетентністю, яка поєднує взаємодію власної особистості з особистістю інших: учнів, батьків, колег, а також взаємодія з групою і колективом. Особистісно-соціальна компетентність учителя технологій включає особистісну, комунікативну й інформаційну компетенції, які дають змогу здійснювати постійний моніторинг навчальних досягнень учнів, зростання дитини у власному розвитку та ліквідацію прогалини в розвитку власних здібностей учня і його навчальних здобутків.

Біографії авторів

Ірина Голіяд

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Володимир Динько

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Марія Тропіна

магістрант Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Посилання

Golets, M. (2010). Ukrainska terminolohiia monitorynhu v haluzi osvity [Ukrainian terminology of monitoring in the field of education]. Problems of Ukrainian terminology: coll. of science works. (Ed.). L. Polyuga. Lviv, 202 p. [in Ukrainian].

Entsyklopediia osvity (2008). [Encyclopedia of education] / Acad. ped. Sciences of Ukraine; editor-in-chief V. G. Kremen. Kyiv, 1040 p. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy pro osvitu [Law of Ukraine on education]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro povnu zahalnu seredniu osvitu [Law of Ukraine on comprehensive general secondary education]. Available at: https://urst.com.ua/act/pro_povnu_zagalnu_serednyu_osvitu [in Ukrainian].

Kobernyk, O. M. (2014). Monitorynh yakosti vykhovannia uchniv u zahalnoosvitnomu navchalnomu zakladi [Monitoring the quality of education of students in a general educational institution]. Psychological and pedagogical problems of the village school. Issue 51, pp. 165–173. [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Natsionalna doktryna rozvytku osvity [National doctrine of educational development]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text [in Ukrainian].

Krasilnikova, H. V. (2015). Monitorynh yakosti profesiinoi pidhotovky inzheneriv shveinoi haluzi u vyshchomu navchalnomu zakladi: teoretychni ta metodychni zasady[Monitoring the quality of professional training engineers of the sewing industry in a higher educational institution: theoretical and methodical principles: a monograph]. (Ed.). L. B. Lukyanova. Khmelnytskyi, 543 p. [in Ukrainian].

Metodyka i tekhnolohii otsiniuvannia diialnosti zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu [Methodology and technologies for evaluating the activities of a general educational institution: manual]. Authors: Lyashenko O.I., Lukina T.O., Bulak I.E., Mruga M.R. Kyiv, 2012. 160 p. [in Ukrainian].

Monitorynh ta otsiniuvannia yakosti osvity: navchalno-metodychnyi posibnyk do kursu (2021). [Monitoring and evaluation of the quality of education: educational and methodological manual for the course]. (Ed.). I. V. Yehorova. Ivano-Frankivsk, 141 p. [in Ukrainian].

Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2021–2031 roky [Strategy for the development of higher education in Ukraine for 2021–2031]. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy “Pro zakhody shchodo zabezpechennia priorytetnoho rozvytku osvity v Ukraini” [Decree of the President of Ukraine “On measures to ensure the priority development of education in Ukraine”]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/926/2010#Text [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-13

Номер

Розділ

Статті