ОБ’ЄКТИВНІ Й СУБ’ЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ

Автор(и)

  • Володимир Ковальчук

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.265719

Ключові слова:

модернізація, інформаційні технології, глобалізація, професійна підготовка, майбутній вчитель

Анотація

У статті розкрито становлення незалежної демократичної України, що супроводжується комплексною перебудовою всіх складових систем країни, зокрема й освіти. Однією з головних ланок реформи освіти в Україні є модернізація процесу підготовки педагогічних кадрів. Учитель, викладач завжди були провідними постатями в школі, закладі вищої освіти, такими вони залишаються і сьогодні.

Нині вища педагогічна школа України досить яскраво продемонструвала гнучкість і здатність до адаптації у нових історичних умовах. Водночас зберегла “виробництво” фахівців. Проте багато з них так і не працюють у сфері освіти. При цьому не можна не зважати на той факт, що більш-менш зберігся достатньо високий рівень підготовки педагогічних працівників, хоча за останні роки педагогічні заклади вищої освіти зазнали серйозних втрат: знизився рівень їх матеріально-технічного забезпечення, дещо зменшився обсяг наукових досліджень з окремих напрямків, виникла незадовільна ситуація з підручниками і навчальними посібниками, постійно загострюється проблема представництва у вищій школі молодої генерації науковців, знижується життєвий рівень викладачів і студентів, повільно реорганізовується система перепідготовки педагогів закладів вищої освіти. Тому проблема освітньої реформи і підготовки вчителів нової формації постає як актуальна проблема сучасної вищої школи.

Біографія автора

Володимир Ковальчук

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фундаментальних дисциплін початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Посилання

Andrushchenko, V. (2001). Vyity za mezhi modeli “rozvytku navzdohin” [Go beyond the “catch-up development” model]. Viche. No. 10. p.83. [in Ukrainian].

Bednarek, Yu. (2002). Osvita: informatsiini tendentsii sohodni y zavtra [Education: information trends today and tomorrow]. Native school. No. 5. p.19. [in Ukrainian].

Bekh, V.P. (2000). Henezys sotsialnoho orhanizmu krainy [The genesis of the country’s social organism]. Zaporizhzhia, 288 p. [in Ukrainian].

Vashchenko, H. (1994). Vykhovnyi ideal: Pidruchnyk dlia pedahohiv, vykhovnykiv, molodi i batkiv [Educational ideal: Textbook for teachers, educators, youth and parents]. Poltava, Vol.1. 192 p. [in Ukrainian].

Haluzynskyi, V.M. & Yevtukh, M.B. (1995). Osnovy pedahohiky ta psykholohii vyshchoi shkoly v Ukraini [Basics of pedagogy and psychology of higher education in Ukraine Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv, 1995. 166 p. [in Ukrainian].

Honcharenko, S.U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv, 376 p. [in Ukrainian].

Danylova, H.S. (2000). Uchytel yak subiekt moralno-dukhovnoho vykhovannia shkoliariv [The teacher as a subject of moral and spiritual education of schoolchildren]. Moral and spiritual development of personality in modern conditions. Collection of science works. Kyiv, Book. 2. pp. 275–280.[in Ukrainian].

Zhuravskyi, B.C. (2003). Vyshcha osvita yak faktor derzhavotvorennia i kultury v Ukraini [Higher education as a factor of state formation and culture in Ukraine]. Kyiv, 416 p. [in Ukrainian].

Ziaziun, I.A. (1976). Estetychnyi dosvid osoby. Formuvannia i sfery vyiavu [Aesthetic experience of the person. Formation and spheres of expression]. Kyiv, 174 p. [in Ukrainian].

Korsak, K. (2000). Osvita v Ukraini y svitovi standarty [Education in Ukraine and world standards]. Light. No. 3. pp.26–29. [in Ukrainian].

Kremen, V.H. (2003). Osvita i nauka Ukrainy: shliakhy modernizatsii (Fakty, rozdumy, perspektyvy) [Education and science of Ukraine: ways of modernization (Facts, reflections, perspectives)]. Kyiv, 216 p. [in Ukrainian].

Mamardashvyly, M. (1990). Kak ya ponimayu filosofiyu [How I understand philosophy]. Moscov, 366 p.

Pashchenko, D. (2000). Dynamizm osvitnoi ideolohii Ukrainy [Dynamism of educational ideology of Ukraine]. The way of education. No. 2. pp. 2–5.[in Ukrainian].

Perspektyvni osvitni tekhnolohii (2000). [Promising educational technologies]. Scientific and methodological manual. (Ed.). H.S.Sazonenko. Kyiv, 560 p. [in Ukrainian].

Savchenko, O.Ia. (1997). Dydaktyka pochatkovoi shkoly: pidruchnyk dlia studentiv pedahohichnykh fakultetiv [Primary school didactics: a textbook for students of pedagogical faculties]. Kyiv, 416 p.[in Ukrainian].

Stelmakhovych, M.H. (1997). Ukrainska narodna pedahohika [Ukrainian folk pedagogy]. Kyiv, 232 p. [in Ukrainian].

Tereshchenko, Yu. (2001). Svit obertaietsia dovkola tvortsiv novykh tsinnostei. Osvita yak ekzystentsiinyi priorytet Ukrainy [The world revolves around the creators of new values. Education as an existential priority of Ukraine]. Viche. No. 6. p.112. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-18

Номер

Розділ

Статті