РОЗВИТОК ГНУЧКИХ НАВИЧОК ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЗМІН РИНКУ ПРАЦІ

Автор(и)

  • Володимир Піддячий

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.266017

Ключові слова:

адаптація, гнучкі навички, досвід, особистість, професійна компетентність, ринок праці, роботодавці, розвиток

Анотація

У статті розглянуто проблему розвитку гнучких навичок фахівців в умовах динамічних змін сучасного ринку праці. На основі аналізу фахової літератури визначено поняття “гнучкі навички”, проаналізовано його зміст. Зазначено, що в умовах сьогодення роботодавці, підбираючи собі працівників, звертають увагу на рівень не тільки розвитку їхніх професійних компетентностей, але і володіння англійською мовою, здатності самонавчатися, домовлятися, проводити переговори, презентувати себе тощо. Досліджено спектр особистих якостей фахівців, які сприяють досягненню поставлених цілей, ефективній організації свого середовища і часу, презентації себе як ефективного фахівця, розвитку професійної компетентності, а також продуктивній співпраці з іншими. Зазначено, що важливими для професійної діяльності та повсякденного життя є такі якості, як допитливість і готовність постійно навчатися. Визначено залежність гнучких навичок від характеру та життєвого досвіду особистості. Зазначено, що вони поєднують особистісні якості, соціальні й поведінкові установки. Акцентовано увагу на тому, що гнучкі навички дають змогу ефективно адаптуватися, співпрацювати і спілкуватися, швидко орієнтуватися у різних ситуаціях, успішно управляти конфліктами. Виокремлено, що висока кваліфікація фахівця не завжди свідчить про його здатність ефективно працювати і взаємодіяти з іншими учасниками професійної взаємодії. Зазначено, що для роботодавців велику цінність становлять компетентні фахівці, які вміють швидко навчатися, адаптуватися та знаходити креативні рішення. Зазначено, що впродовж навчання в університеті доцільно включати до навчальних програм вивчення і розвиток гнучких навичок.

Біографія автора

Володимир Піддячий

доктор філософії, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти імені Івана Зязюна НАПН України

Посилання

Drozdova, Yu.V. & Dubinina, O.V. (2020). Kontseptualni pidkhody do vyznachennia “soft skills” u suchasnykh osvitnikh i profesiinykh modeliakh [Conceptual approaches to the definition of “soft skills” in modern educational and professional models]. Soft skills – integral aspects of the formation of students’ competitiveness in the 21st century: a collection of theses of reports of the inter-university scientific and methodical seminar (Kyiv, February 21, 2020). Kyiv, pp. 31–34. [in Ukrainian].

Koval, K. (2015). Rozvytok “soft skills” u studentiv – odyn iz vazhlyvykh chynnykiv pratsevlashtuvannia [The development of “soft skills” among students is one of the important factors of employment]. Bulletin of the Vinnytsia Polytechnic Institute, No. 2, p. 163. [in Ukrainian].

Meshko, H.M. & Meshko, O.I. (2021). Formuvannia soft skills studentiv nepedahohichnykh spetsialnostei u protsesi vyvchennia kursu “Pedahohika” [Formation of soft skills of students of non-pedagogical specialties in the process of studying the course “Pedagogy”]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: “Pedagogy. Social work”. Issue 1 (48), pp. 267–271. [in Ukrainian].

Piddiachyi, V.M. (2020). Sutnist i zmist profesionalizatsii pedahohiv u konteksti osvity vprodovzh zhyttia [The essence and content of professionalization of teachers in the context of lifelong education]. Bulletin of Postgraduate education, Issue 13(42), pp. 185–199. [in Ukrainian].

Piddiachyi, V.M. (2021). Sutnist i zmist andrahohichnoi kompetentnosti pedahohiv [The essence and content of andragogic competence of teachers]. Youth and the market, No. 10 (196), pp. 29–35. Available at: https://lib.iitta.gov.ua/727942. [in Ukrainian].

Piddiachyi, M.I. (2019). Sotsialno-profesiinyi rozvytok: kompetentnisno oriientovane navchannia starshoklasnykiv [Socio-professional development: competence-oriented education of high school students]. Competence-oriented education: challenges and perspectives: a collection of theses of the 1st All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference “Competency-oriented education: challenges and prospects”, Kyiv, September 30, 2019. Kyiv, pp. 104–107. [in Ukrainian].

Piddiachyi, M.I. (2020). Kliuchovi kompetentnosti starshoklasnykiv: orhanizatsiia zdorovoho sposobu zhyttia [Key competencies of high school students: organization of a healthy lifestyle]. Scientific journal of the National Pedagogical University named after M.P. Drahomanova. Series No. 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sport), 123, pp. 315–319. Available at: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32901. [in Ukrainian].

Khomenko, O.Iu. Rol soft skills u pidhotovtsi maibutnikh pravo okhorontsiv [The role of soft skills in training future law enforcement officers]. “Young Scientist”, No. 6 (94), p. 22. [in Ukrainian].

Caeiro-Rodríguez M. et al. (2021). Teaching Soft Skills in Engineering Education: An European Perspective, in IEEE Access, vol. 9, 29222–29242, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3059516. [in English].

Robles, M. (2012). Executive perceptions of the top 10 soft skills needed in today’s workplace. Business Communication Quarterly, No. 75 (4), pp. 453–465. [in English].

Soft skills. Collins English Dictionary. Available at: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/softskills. [in English].

Soft Skills: The Hard Skills for Today’s Workforce. (2018). Skills Builder Pro. Available at: https://mma.prnewswire.com/media/792186/Soft_Skills__The_Hard_Skills_for_Today_s_Workforce_Final.pdf?p=original. [in English].

These are the top 10 job skills of tomorrow – and how long it takes to learn them. (Oct 21, 2020). Available at: https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them?utm_source=facebook&utm_medium=social_scheduler&utm_term=Education%20and%20Skills&utm_content=21%2F10%2F2020%2021%3A30&fbclid=IwAR3h_yMNY73A-WrEH7Fjap-WqRNCoqMTaqlngJeIhHZXdyGMmO4ppJCZgAk. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-19

Номер

Розділ

Статті