ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ КРІЗЬ ВИМІР КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

Автор(и)

  • Галина Білавич
  • Марія Багрій
  • Наталія Гречаник

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.267312

Ключові слова:

підготовка фахівців економічної галузі, економічний націоналізм, Західна Україна, економічні товариства, економічна освіта

Анотація

Підготовка фахівців економічної галузі набуває принципово нового значення: оновлюються вимоги до змісту та якості багатопрофільної підготовки з урахуванням запитів розвитку економіки і соціальної сфери, науки, освіти, технологій, ринку праці в контексті глобальних викликів сучасності й концепції сталого розвитку. На думку авторів, доцільно вивчати інтегровані курси, що включали б знання у сфері історії економічних знань в Україні та світі, розвитку економічної освіти в Україні та за кордоном, знайомили студентів із продуктивним досвідом минувшини; одним із таких курсів за вибором міг би стати предмет “Історія розвитку економічної думки та економічної освіти в Західній Україні (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)” із позицій концепції економічного націоналізму, яка за досліджуваного періоду стала ідеологічною доктриною для розвитку української економіки, господарства, підприємництва та є особливо актуальною нині, оскільки спроможна реалізувати стратегію економічного самопосилення української нації задля досягнення національної єдності, економічної самостійності й сили.

Біографії авторів

Галина Білавич

доктор педагогічних наук,  професор кафедри педагогіки початкової освіти  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Марія Багрій

доктор педагогічних наук, викладач вищої категорії Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Наталія Гречаник

кандидат економічних наук, доцент,  доцент кафедри менеджменту і маркетингу  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Посилання

Bilavych, H. (2015). Ekonomichnyi natsionalizm yak ideolohiia formuvannia hospodarskoi kultury osobystosti v Zakhidnii Ukraini na pochatku XX st. [Economic nationalism as an ideology of the formation of the economic culture of the individual in Western Ukraine at the beginning of the 20th century]. Pedagogy, social work, Vol. 35. рр. 27–29 [in Ukrainian].

Bilavych, H. & Savchuk, B. (2020). Svii do svoho po svoie: ukrainskyi natsionalizm u Halychyni ta Bukovyni (kinets ХІХ – 1939 r.) [One way to another: Ukrainian nationalism in Galicia and Bukovina (end of the 19th century – 1939)]. Monograf. Ivano-Frankivsk, 314 р. [in Ukrainian].

Bohush, V. (1930). Rolia Ukrainy u svitovim hospodarstvi [The role of Ukraine in the world economy]. Nation building, Vol. 3(1–2). pp. 11–15. [in Ukrainian].

Hlushko, T.P. (2008). Filosofiia ekonomiky u strukturi suchasnoi humanitarnoi osvity [Philosophy of economics in the structure of modern humanitarian education]. Monograf. Kyiv, 212 p. [in Ukrainian].

Grechanyk, N.Yu. & Mykhailyshyn, L.I. (2018). Suchasna kontseptsiia mizhnarodnoho marketynhu v umovakh hlobalizatsii ekonomiky [Modern concept of international marketing in the conditions of globalization of the economy]. Bulletin of the Carpathian University. Series: Economy, Vol. XIII, pp. 208–213. [in Ukrainian].

Dolhanov, P.S. (2010). Ukrainskyi ekonomichnyi natsionalizm na zakhidnoukrainskykh zemliakh: 1919–1939 rr. [Ukrainian economic nationalism in the western Ukrainian lands: 1919–1939]. Lutsk, 249 p. [in Ukrainian]. 7. Kozakevych, Ye. Rozvytok ukrainskoho kooperatyvnoho rukhu v Polshchi (1918–1939 rr.) [Development of the Ukrainian cooperative movement in Poland (1918–1939)]. Available at: http://www.soskin.info/ea.php?pokazold [in Ukrainian].

Lenkavskyi, S. (2002). Tvory [Works]. (Ed.). Oleksandr Sych; Vol. 1. 600 p. [in Ukrainian].

List Fridrykh – Natsionalna systema politychnoi ekonomii [Friedrich’s letter – National system of political economy]. Available at: royallib.com/...natsionalnaya_sistema_po liticheskoy_ekonomii.html [in Ukrainian].

Nestaiko, M. Maslosoiuz [Maslosoyuz]. Available at: www.ji.lviv.ua/n36–1texts/nestajko.htm [in Ukrainian].

“Patsyfikatsiia” Skhidnoi Halychyny [“Pacification” of Eastern Galicia]. (1930). Nation building,Vol. 3(9–10). рp. 250–256. [in Ukrainian].

Stsiborskyi, M. (1935). Natsiokratiia [Nationocracy]. Paryzh, 121 p. [in Ukrainian].

Sered vazhkoi navaly (1923). [In the middle of a heavy crowd]. Freedom, 19 August. p. 1. [in Ukrainian].

Yasinchuk, L. (1934). Ridna shkola v idei i zhytti [Native school in ideas and life]. Textbook for native school organizations and activists. Lviv, 206 р. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-19

Номер

Розділ

Статті