ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ СТУДІЙ

Автор(и)

  • Андрея Йокоб

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.267370

Ключові слова:

майбутні вихователі закладу дошкільної освіти, імідж, професійний імідж, професійний імідж майбутніх вихователів, професійна підготовка, професійна діяльність

Анотація

У статті розкривається проблема професійного іміджу майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти. Представлено найбільш актуальні наукові позиції психологів та педагогів щодо досліджуваної проблеми. Професійний імідж майбутніх вихователів ЗДО автор розуміє як цілісний, динамічний феномен, зумовлений поєднанням професійних якостей та особистісних (внутрішніх і зовнішніх) рис, що визначають якість його професійної діяльності в умовах ЗДО. Професійний імідж майбутніх вихователів ЗДО залежить від: сформованої професійної компетентності, наявності відповідних особистісно-професійних, ділових якостей і володіння технологією самопрезентації.

Біографія автора

Андрея Йокоб

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями)” Мукачівського державного університету

Посилання

Apostle, O.V. (2019). Profesiynyy imidzh vykladachiv zakladiv vyshchoyi osvity yak problema pedahohichnoyi teoriyi ta praktyky [Professional image of teachers of higher educational institutions as a problem of pedagogical theory and practice]. Scientific journal of the National Pedagogical University named after M.P. Drahomanova. Vol. 1, pp. 27–31. [in Ukrainian].

Ashytok, N. (2018). Formuvannya profesiynoho imidzhu maybutnoho pedahoha v kulturolohichnomu aspekti [Formation of the professional image of the future teacher in the cultural aspect]. Youth and market. Vol. 1 (156), pp. 21–25. [in Ukrainian].

Kovaleva, O.O. (2007). Psykholohichni osoblyvosti formuvannya osnov profesiynoho imidzhu u maybutnikh pedahohiv [Psychological features of the formation of the foundations of the professional image of future teachers]. Odesa, 340 p. [in Ukrainian].

Kozlova, O.G. (2012). Vidobrazhennya osobystisnoprofesiynoho imidzhu vchytelya u fenomeni pedahohichnoyi maysternosti [Reflection of the personal and professional image of the teacher in the phenomenon of pedagogical mastery]. Postmethodology. Vol. 6, pp. 40–44. [in Ukrainian].

Makeeva, T. Profesiynyy imidzh vykhovatelya doshkilnoho navchalnoho zakladu ta yoho struktura [Professional image of a preschool teacher and its structure. Available at: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Ppps_2012_41_9.pdf. [in Ukrainian].

Mezherytska, O.A. (2009). Profesiynyy imidzh yak instrument pedahohichnoho vplyvu [Professional image as a tool of pedagogical influence]. School Management. Vol. 25 (253), pp. 29–31. [in Ukrainian].

Navrotska, M.M. (2019). Rozvytok profesiynoho imidzhu pedahoha v systemi pislyadyplomnoyi pedahohichnoyi osvity [Development of the professional image of a teacher in the system of postgraduate pedagogical education]. Candidate’s thesis. Ternopil, 252 p. [in Ukrainian].

Trofaila, N.D. (2019). Profesiynyy imidzh vykhovatelya zakladu doshkilnoyi osvity [Professional image of a preschool teacher]. Scientific journal of the M.P. Drahomanov. Vol. 68, pp. 216–219. [in Ukrainian].

Anderson, J.R. (1980). Cognitive Psychology and its Implications. San Francisco : W.H. Freeman. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-19

Номер

Розділ

Статті