ІКТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.272479

Ключові слова:

ІКТ; інформаційно-цифрова компетентність; студенти педагогічних університетів; Mozaik Education; вчитель математики

Анотація

У статті досліджено проблему формування інформаційно-цифрової компетентності студентів педагогічних університетів, зокрема, майбутніх учителів математики, засобами ІКТ. Інформаційно-цифрова компетентність є важливим структурним компонентом професійної компетентності майбутнього фахівця, яка проявляється у прагненні і готовності до ефективного застосування сучасних технічних засобів та ІКТ для розвʼязання завдань як у професійній діяльності, так і повсякденному житті. У роботі інформаційно-цифрова компетентність розкривається на трьох рівнях: мотиваційно-ціннісним, організаційно-змістовим, операційно-діяльнісним, реалізація яких є однаково важливою і необхідною для якісної підготовки фахівця. Визначено, що у розпорядженні учителя існує численний набір таких засобів ІКТ, які можна поділити на декілька категорій: системи управління навчанням, онлайнові сервіси, хмаро-орієнтовані засоби та навчально-методичне забезпечення. Як приклад, наведено використання онлайнової платформи Mozaik Education, яка є педагогічним інструментом, що дає змогу зробити освітній процес цікавим, динамічним та візуалізованим. Використання платформи у процесі підготовки майбутніх учителів математики дасть змогу не тільки формувати їх інформаційно-цифрову компетентність, але й розширить їх знання про засоби, які можна використовувати на уроках математики, дасть можливість удосконалити власні знання з математики.

Біографії авторів

Галина Ткачук

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Марія Медведєва

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Посилання

Ashytok, N. & Hal, Yu. (2021). Problemy vprovadzhennia tsyfrovykh tekhnolohii v dystantsiine navchannia u vyshchii shkoli [Problems of implementing digital technologies in distance learning in higher education]. Youth and market. No. 11–12 (197–198), pp. 33–38. [in Ukrainian].

Boichuk, V. & Umanets, V. (2019). Zastosuvannia elektronnykh osvitnikh resursiv yak innovatsiinyichynnyk udoskonalennia pidhotovky maibutnikh pedahohiv [The use of electronic educational resources as an innovative factor in improving the training of future teachers]. Youth and market. No. 5 (172), pp. 39–45. [in Ukrainian].

Hodovaniuk, T.L. (2019). Metodychna pidhotovka maibutnikh uchyteliv matematyky yak pedahohichna problema [Methodical training of future mathematics teachers as a pedagogical problem]. Youth and market. No. 10 (177), pp. 107–113. [in Ukrainian].

Horoshko, Yu.V. (2013). Systema informatsiinoho modeliuvannia u pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv matematyky ta informatyky [System of information modeling in the training of future teachers of mathematics and computer science]. Extended abstract of Doctorʼs thesis. Kyiv, 35 p. [in Ukrainian].

Zhaldak, M.I. (2011). Systema pidhotovky vchytelia do vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii v navchalnomu protsesi [The system of teacher training for the use of information and communication technologies in the educational process]. Available at: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/661/1.pdf?sequence=1 (Accessed 18 Jan. 2023). [in Ukrainian].

Kovtaniuk, M., Kryvoruchko, I. & Titova, L. (2022). Mozhlyvosti vykorystannia servisu mozaWeb u pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv matematyky [Possibilities of using the mozaWeb service in the training of future mathematics teachers]. Scientific innovations and advanced technologies. No. 9 (11), pp. 98–107. [in Ukrainian].

Morze, N.V. & Kuzminska, O.H. (2014). Systema informatsiinoi pidtrymky nabuttia mahistramy naukovoi skladovoi IKT-kompetentnosti [The system of information support for masterʼs students to acquire the scientific component of ICT competence]. Information technologies and learning tools. No. 44 (6), pp. 42–56. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia profesiinoho standartu za profesiiamy “Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvityˮ, “Vchytel zakladu zahalnoi serednoi osvityˮ, “Vchytel z pochatkovoi osvity (z dyplomom molodshoho spetsialista)ˮ [About the approval of the professional standard for the professions “Teacher of primary classes of a general secondary education institutionˮ, “Teacher of a general secondary education institutionˮ, “Teacher of primary education (with junior specialist diploma)ˮ]. Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry of December 23, 2020 No. 2736-20. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text (Accessed 18 Jan. 2023). [in Ukrainian].

Proshkin, V., Khoruzha, L. & Semenikhina, O. (2021). Teoriia i praktyka profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv matematyky ta informatyky zasobamy tsyfrovykh tekhnolohii [Theory and practice of professional training of future teachers of mathematics and computer science using digital technologies]. Theoretical and practical aspects of the use of mathematical methods and information technologies in education and science: monograph. (Ed.). O. Lytvyn. Kyiv, pp. 48–74. [in Ukrainian].

Ramskyi, Yu.S. (2013). Formuvannia informatsiinoi kultury maibutnikh vchyteliv matematyky [Formation of information culture of future mathematics teachers]. Doctorʼs thesis. Kyiv, 560 p. [in Ukrainian].

Smyrnova, I. (2018). Teoretychni i metodychni osnovy profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv tekhnolohii do rozroblennia i vykorystannia elektronnykh osvitnikh resursiv [Theoretical and methodological foundations of professional training of future technology teachers for the development and use of electronic educational resources]. Extended abstract of Doctorʼs thesis. Kyiv, 41 p. [in Ukrainian].

Spirin, O.M. (2009). Informatsiino-komunikatsiini ta informatychni kompetentnosti yak komponenty systemy profesiino-spetsializovanykh kompetentnostei vchytelia informatyky [Information, communication and informatics competencies as components of the system of professional and specialized competencies of an informatics teacher]. Information technologies and learning tools. No. 5 (13). Available at: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/183/169 (Accessed 18 Jan. 2023). [in Ukrainian].

Titova, L.O. (2022). Mozhlyvosti vykorystannia servisu mozaWeb u vyvchenni pryrodnycho-matematychnykh dystsyplin [Possibilities of using the mozaWeb service in the study of natural and mathematical disciplines]. The world of scientific research. Vol. 11: Proceedings of the International Scientific Internet-conference of economics, inform. systems and technologies, psychology and pedagogy, Ternopil, July 22–23, (pp. 42–43). [in Ukrainian].

Shyshenko, I.V. (2021). Spetsyfichni pryntsypy formuvannia informatsiino-tsyfrovoi kultury maibutnikh uchyteliv matematyky [Specific principles of forming the information and digital culture of future mathematics teachers]. ІТМ*plus – 2021. Proceedings of the 4rd International Scientific and Methodical Conference, Sumy, November 11–12, (pp. 121–122). [in Ukrainian].

Caena, F. & Redecker, C. (2019). Aligning teacher competence frameworks to 21st century challenges: The case for the European Digital Competence Framework for Educators. European Journal of Education. Special Issue: Teacher professional competences and standards. Concepts and implementation. Vol. 54. Issue 3. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ejed.12345 (Accessed 18 Jan. 2023). [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-02

Номер

Розділ

Статті