РЕФЕРАТИ ГАЛИЦЬКИХ УЧИТЕЛІВ ПРО ВИХОВАННЯ ХАРАКТЕРУ ДІТЕЙ (1920 р.): ДЖЕРЕЛОЗНАВЧА ДЕСКРИПЦІЯ

Автор(и)

  • Микола Галів

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.273131

Ключові слова:

виховання характеру; Галичина; вчителі народних шкіл; педагогічне джерело

Анотація

У статті аналізуються і вперше публікуються два рукописні реферати галицьких учителів 1920 р. про виховання характеру учнів. Перший з них має назву “Виховання характеру” (“Kształcenie charakteru”), другий – “Дещо про характер. Педагогічна бесіда” (“Nieco o charakterze. Pogadanka pedagogiczna”). Методологія дослідження ґрунтується на джерелознавчих методах, зокрема методі внутрішньої критики джерел, а також на вимогах археографії. Досліджено, що два реферати про виховання характеру дітей були написанні вчительками початкових шкіл у Перемишлі (Йоанна Бергес) та Риботичах (Стефанія Лазор) у липні та жовтні 1920 р. Вони зберігаються у Центральному державному історичному архіві України, м. Львів (фонд 178 “Крайова шкільна рада”). Зазначені праці готувалися учительками для окружних педагогічних конференцій й містили їхні роздуми про суспільне значення людей з сильною волею і характером, дефініції характеру з акцентом на етичних засадах людини, зміст і методику виховання характеру дітей у школі. Безумовно, на міркування Й. Бергес та С. Лазор позначилися психолого-педагогічні знання, здобуті ними під час навчання в учительських семінаріях (наприклад, посібник з педагогіки Мечислава Барановського), вплив нових педагогічних теорій (ідей вільного виховання, реформаторської педагогіки), а також особистих життєвих обставин і щоденного педагогічного досвіду роботи з дітьми. Саме з огляду на це ми вважаємо зазначені реферати репрезентативними педагогічними джерелами, які дають змогу охарактеризувати педагогічні візії вчителів початкових шкіл Галичини на початку ХХ ст.

Документи публікуються мовою оригіналу (польською) зі збереженням стилю, лексики і граматики авторів, й водночас з урахуванням необхідних археографічних вимог.

Біографія автора

Микола Галів

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри історії України та правознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Посилання

Adamenko, O.V. (2013). Metodolohiia formuvannia dzherelnoi bazy istoryko-pedahohichnoho doslidzhennia [Methodology of Forming the Source Base of Historical and Pedagogical Research]. The Pedagogical Discourse. Collection of Scientific Papers. Vol. 15. pp. 10–14. [in Ukrainian].

Vyshnevsky, O.I. (2000). Kharakter yak predmet pedahohiky [Character as a Subject of Pedagogy]. The Native School. No. 1. pp. 4–9; No. 3.; pp. 3–10. [in Ukrainian].

Haliv, M.D. (2007). Problema formuvannia kharakteru osobystosti v istorii rozvytku ukrainskoi pedahohichnoi dumky (60-ti roky XIX – 60-ti roky XX stolittia) [The Problem of Personality Character Formation in the History of the Development of Ukrainian Pedagogical Thought (60s of the 19th – 60s of the 20th century)]. Monograph. Drohobych, 251 p. [in Ukrainian].

Levytska, L.Ya. (2006). Etnopedahohichni aspekty vykhovannia kharakteru v ukrainskii pedahohitsi Halychyny (1919–1939 rr.) [Ethnopedagogical Aspects of Character Education in Ukrainian Pedagogy of Galicia (1919–1939)]. Monograph. Drohobych, 222 p. [in Ukrainian].

Petrenko, O.B. (2013). Do problemy klasyfikatsii dzherelnoi bazy istoryko-pedahohichnoho doslidzhennia [To the Problem of Classification of the Source Base of Historical and Pedagogical Research]. The Pedagogical Discourse. Collection of Scientific Papers. Vol. 15. pp. 536–542. [in Ukrainian].

Sukhomlynska, O.V. (2003). Istoryko-pedahohichnyi protses: novi pidkhody do zahalnykh problem [Historical and Pedagogical Process: New Approaches to Common Problems]. Kyiv, 268 p. [in Ukrainian].

Yasko, O.M. (1974). Pro vykorystannia dzherel u doslidzhenniakh z istorii radianskoi pedahohichnoi nauky [About the Use of Sources in Research on the History of Soviet Pedagogical Science]. The Soviet School. No. 11. pp. 7–12. [in Ukrainian].

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Lviv [Central State Historical Archive of Ukraine, Lviv]. Stoc 178. Description 1. Case 6150. 259 sheets. [in Polish].

Baranowski, M. (1912). Pedagogika do użytku seminary nauczycielskich i nauczycieli szkół ludowych [Pedagogy for the Use of Teachersʼ Seminars and Folk School Teachers]. Wydanie ósme przygotował Dr Franciszek Majchrowicz. Lviv, 162 p. [in Polish].

Lehnert, S. (1924). Spis nauczycieli publicznych szkół powszechnych i państwowych seminarjów nauczycielskich oraz spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie [List of Teachers in Public Elementary Schools and State Teacher Training Seminars and a List of Schools in the Lviv School District Covering the Lviv, Stanisławów and Tarnopol Voivodeships]. Lviv, 220 + 160 p. [in Polish].

Szematyzm Królestwa Galicyi і Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1914 [Schematism of the Kingdom of Galicia and Lodomeria with the Grand Duchy of Krakow for 1914]. Lviv, 1768 p. [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-02

Номер

Розділ

Статті