FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE RECIPIENTS OF HIGHER EDUCATION USING PROPRIATIVE VOCABULARY

Автор(и)

  • Iryna Gontsa
  • Tetiana Hryhorenko

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.279108

Ключові слова:

ономастика; ономастичний простір; пропріатив; комунікативна компетентність; методологія; парадигматичний та синтагматичний підходи

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців у закладі вищої освіти. Зокрема, розглянуто методологію освітнього компонента “Українська ономастика”, його актуальність у сучасному суспільстві, неоднозначність і синтетичність. Аргументовано статус пропріальної лексики як важливого елемента національної ідентичності, що містить лінгвокраїнознавчу та культурно-національну інформацію й має величезне значення для формування когнітивної бази особистості. Встановлено, що розуміння прецедентних власних імен є важливим критерієм рівня сформованості навичок міжкультурної взаємодії, адже відбувається опанування не лише техніки мови, а й певного соціокультурного коду. Зроблено висновок, що пропріативна лексика здатна активізувати пошукову та дослідницьку діяльність здобувачів вищої освіти, стимулювати пізнавальні інтереси та творчу креативність молодого покоління.

Біографії авторів

Iryna Gontsa

кандидат філологічних наук, доцент,  доцент кафедри української мови та методики її навчання  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Tetiana Hryhorenko

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри української мови та методики її навчання, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Посилання

Hontsa, I.S. (2015). Vyvchennia propriatyvnoi leksyky u vyshchii shkoli za kredytno-modulnoiu systemoiu [Study of proprietary vocabulary in higher education according to the credit-module system]. Actual problems of philology and translation studies. Vol. 9, pp. 39–44. [in Ukrainian].

Hontsa, I.S. (2014). Onomastyka yak zasib pidvyshchennia estetychnoi kultury studentiv [Onomastics as a means of improving the aesthetic culture of students]. Coll. of science Ave. Umansky State. ped. Pavlo Tychyna University, part 2, pp. 72–78. [in Ukrainian].

Karpenko, Yu.A. (1986). Spetsyfyka ymeny sobstvennoho v khudozhestvennoi lyterature [The specificity of the proper name in fiction]. Onomastia, Vol. 31, pp. 6–22. [in Ukrainian].

Kashuba, S.P. & Simentov, Yu.Ya. (1971). Kraieznavchyi material u navchalno-vykhovnii roboti [Local history material in educational work]. Elementary School, No. 2, pp. 20–23. [in Ukrainian].

Kovalyk, I.I. (1977). Pro vlasni i zahalni nazvy v ukrainskii movi [About proper and common names in the Ukrainian language]. Linguistics, No. 2, pp. 11–18. [in Ukrainian].

Piekhota, O.M. (Ed.). (2002). Osvitni tekhnolohii [Educational technologies]. Kyiv, 255 p. [in Ukrainian].

Selivanova, O.O. (2006). Suchasna linhvistyka [Modern linguistics]. Poltava, 169 p. [in Ukrainian].

Sokolova, A.V. (2005). Osnovy literaturnoi onomastyky [Basics of literary onomastics]. Izmail, 158 p. [in Ukrainian].

Torchynskyi, M.M. (2010). Ukrainska onomastyka [Ukrainian onomastics]. Kyiv, 138 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-08

Номер

Розділ

Статті