ОСОБЛИВОСТІ ХОРОВОГО СПІВУ ЯК ФОРМИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

Автор(и)

  • Анатолій Мартинюк

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.279121

Ключові слова:

вокально-хоровий спів; духовність; духовно-моральне виховання; хоровий колектив; музична психологія; особистість; соціокультурний потенціал

Анотація

Стаття присвячена проблемі визначення особливостей хорового співу як форми духовно-морального виховання особистості в хоровому колективі, а також виділено специфіку вокально-хорового співу як діяльності самовираження особистості, умови її особистісного зростання.

Наголошено на тому, що хоровий спів сприяє розвитку загальнолюдських цінностей у дітей та молоді, норм поведінки, естетичних поглядів, вихованню правильного розуміння прекрасного насправді та потреби брати участь у процесах творення прекрасного в мистецтві та житті, розвиває художній смак дітей, розширює і збагачує їх музичний рівень.

Визначено великий соціокультурний потенціал хорового співу, що окреслює його значення в життєдіяльності сучасного суспільства, впливаючи на всі сторони свідомості та діяльності людини, поліпшуючи, удосконалюючи та ошляхетнюючи її внутрішній духовний світ.

Біографія автора

Анатолій Мартинюк

доктор педагогічних наук, професор кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Посилання

Vorozhbіt, V. (2011). Katehoriia dukhovno-moralnoho vykhovannia uchnivskoi molodi v istorii pedahohichnoi dumky [The category of spiritual and moral education of student youth in the history of pedagogical thought]. Theory and practice of social systems management. No. 4. pp. 107–118. [in Ukrainian].

Mykysha, M. (2015). Praktychni osnovy vokalnoho mystetstva [Practical Basics of Vocal Art]. Kyiv, 80 p. [in Ukrainian].

Ovcharenko, N. (2016). Osnovy vokalnoi metodyky: naukovo-metodychnyi posibnyk [Fundamentals of Vocal Techniques]. Kryvyi Rih, 116 p. [in Ukrainian].

Pliachenko, T.M. (2015). Metodyka vykladannia vokalu: navch.-metod. posibnyk dlia studentiv mystetskoho fakultetu (Spetsialnist “Muzychna pedahohika i vykhovannia”) [Methods of Teaching Vocal]. Kirovohrad, 80 p. [in Ukrainian].

Pliachenko, T.M. (2015). Metodyka roboty z vokalnym ansamblem: robocha prohrama navchalnoi dystsypliny: dlia studentiv haluzi znan 0202 “Mystetstvo” napriamu pidhotovky 6.020204 “Muzychne mystetstvo” profesiinoho spriamuvannia “Solnyi spiv” pershoho (bakalavrskoho) osvitnoho rivnia [The method of working with a vocal ensemble: the work program of the educational discipline: for students of the field of knowledge 0202 “Art” of the training direction 6.020204 “Musical art” of the professional direction “Solo singing” of the first (bachelor) educational level]. Kyiv, 37 p. [in Ukrainian].

Smirnova, T.A. (2018). Khoroznavstvo (istoriya, teoriya, metodyka [Horology (history, theory, methodology)]. Study guide. The third edition, supplemented. Kharkiv, 212 p. [in Ukrainian].

Yutsevych, Yu.Ye. (2018). Teoriia i metodyka formuvannia ta rozvytku spivatskoho holosu [Theory and Methods of Formation and Development of the Singers Voice]. Kyiv, 160 p. [in Ukrainian].

Tsiura, S. (2022). Rozvytok dyryhentsko-khorovoi pedahohiky v Ukraini: vyklyky sohodennia [Development of conductor and choral pedagogy in Ukraine: challenges of today]. Youth and market: Monthly scientific pedagogical journal. No. 1 (199). pp. 170–175. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-08

Номер

Розділ

Статті