ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ АНАЛІЗУ ДАНИХ У КУРСІ “МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ”

Автор(и)

  • Віктор Сеньків

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.288504

Ключові слова:

вища освіта; аналіз даних; моделювання прогнозування стану довкілля; викладання екологічних дисциплін

Анотація

У статті розглянуто аспекти навчання обробки та опрацьовування даних під час підготовки фахівців-екологів. Показано, що зазвичай навчання здійснюється під час викладання курсу “Моделювання та прогнозування стану довкілля”, і суміжних курсів. Аналіз і обробка даних викладається як частина цього курсу та є необхідною складовою побудови математичних моделей. Водночас обробка даних передбачає розв’язання інших завдань: групування, візуалізація, побудова залежностей, пошук прихованих зв’язків, відкриття нової інформації, пошук зв’язку між даними та просторовим розташуванням. Для навчання розв’язувати вказані завдання запропоновано розширити інструментарій проведення практичних та лабораторних занять шляхом виконання завдань з допомогою різних типів спеціалізованого програмного забезпечення.

Біографія автора

Віктор Сеньків

кандидат технічних наук, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін, географії та екології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Посилання

Babych, T.Yu. (2019). Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny “Modeliuvannia i prohnozuvannia stanu dovkillia” dlia zdobuvachiv vyshchoi osvity pershoho (bakalavrskoho) rivnia spetsialnosti 101 “Ekolohiia” [Work Program Educational Discipline “Modeling and forecasting of the environment” specialty 101 “Ecology”]. Available at: https://ep3.nuwm.edu.ua/13644/1/06-11-47.pdf [in Ukrainian].

Bakhrushyn, V.Ye. (2011). Metody analizu danykh [Methods of data analysis: a study guide for students]. Zaporizhzhia, 268 p. [in Ukrainian].

Mokin, B.V. (2018). Modeliuvannia ta prohnozuvannia stanu dovkillia. Laboratornyi praktykum :navchalnyi posibnyk [Modeling and forecasting of the state of the environment. Laboratory practice: study guide]. Vinnytsia, 84 p. [in Ukrainian].

Senkiv, V. (2015). Orhanizatsiia laboratornoho praktykumu z dystsypliny “Modeliuvannia i prohnozuvannia stanu dovkillia” [Organization of a laboratory practical training on the discipline “Modeling and forecasting the state of the environment”]. Youth and market. No. 9 (195). pp. 108–111. [in Ukrainian].

Sirenko, L.V. Robocha prohrama kredytnoho modulia Modeliuvannia ta prohnozuvannia stanu dovkillia [Work program of the credit module Modeling and forecasting of the state of the environment] Available at: https://eco-paper.kpi.ua/images/documents/rob_navch_prog/eco/bak/model_ta_prognoz_stanu_dovk.pdf [in Ukrainian].

Standart vyshchoi osvity. 101 Ekolohiia [Standard of higher education. 101 Ecology]. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/101-ekologiya-bakalavr-1.pdf [in Ukrainian].

Benenson, I. (2011). Geospatial analysis and visualization: keeping pace with the data explosion. Comput Environ Urban Syst 35:91–92 [in English].

Goldmajer, J. (2021). Advanced Excel Essentials. Apress Berkeley, CA [in English].

Jones, B (2014). Communicating data with Tableau. O’Reilly Media, Sebastopol Law M, Collins A. Getting to know ArcGIS for desktop, 4th edn. ESRI Press, Redlands [in English].

Menke, W. & Menke, J. (2016). Environmental Data Analysis with MatLab. Academic Press; 2nd edition. 342 p. [in English].

Murray, A. (2021). Advanced Excel Success. A Practical Guide to Mastering Excel. Apress Berkeley, CA [in English].

Peck, G. (2014). Tableau 8 the official guide. McGraw-Hill Education, New York [in English].

Szewrański, S., Kazak, J., Sylla, M. & Świąder, M. (2017). Spatial Data Analysis with the Use of ArcGIS and Tableau Systems. In: Ivan, I., Singleton, A., Horák, J., Inspektor, T. (Eds.) The Rise of Big Spatial Data. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-45123-7_24 [in English].

Tonny, J. Oyana, Florence Margai (2015). Spatial Analysis: Statistics, Visualization, and Computational Methods / CRC Press, Boca Ralton [in English].

Using ArcGIS Geostatistical Analyst / [Johnston K., Ver Hoef J., Krivoruchko K., Lucas N.]. USA: ESRI, 2003. 306 p. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-02

Номер

Розділ

Статті