ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ М.Д. ЛЕОНТОВИЧА

Автор(и)

  • Алла Губаль

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.291079

Ключові слова:

краєзнавство; педагогіка; виховання; М.Д. Леонтович; методи; обробка; пісні; учні; традиції; звичаї; колядки; щедрівки; приємники

Анотація

Одним із головних пріоритетів стратегічного розвитку держави є інтеграція України до Європейського співтовариства. У статті узaгaльнeнo нaукoвi пoгляди тa синтез педагогічного краєзнавства, дитячo-молодіжного фольклору та вихoвaння творчої ocoбиcтocтi в ocвiтньoму пpoцеci талановитого митця-педагога М.Д. Леонтовича (1877–1921). У центрі краєзнавчо-педагогічної концепції видатного майстра мистецтв перебуває вихованець з його природженими задатками, здібностями, можливостями, талантами, адже навчити і виховати школярів, здатних у просторо-часовому континуумі адаптуватися в умовах середовища, приймати самостійні рішення, з часом стати здатними до свідомого суспільного вибору, може тільки творча, компетентна особистість учителя. Квінтесенцією педагогічно-краєзнавчих доробок М.Д. Леонтовича була тема фундаментального визнання української народної пісні як генетичного носія національної ідеї, виразника рідної мови, патріотичних почуттів та морально-етичних цінностей нашого народу. Автор дослідження сподівається, що розглянуті аспекти зазначеної проблематики будуть корисними культурологам, мистецтвознавцям та фахівцям мистецької освіти. Дослідження зумовлене тим, що історичний розвиток краєзнавчо-ексцизійної справи в контексті соціокультурної інтеграції України є ще недостатньо вивченим і потребує подальшого поглибленого осмислення.

Біографія автора

Алла Губаль

аспірант Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського викладач кафедри загального фортепіано фахового коледжу культури, м. Тульчин

Посилання

Hubal, A.B. (2002). Arkhiv avtora: spohady sestry, pleminnyka, uchenyts M.D. Leontovycha [Author’s archive: memories of sister, nephew, students of M.D. Leontovycha]. Tulchyn. [in Ukrainian].

Hubal, A.B. (2023). Kraieznavcho-pedahohichna diialnist M.D. Leontovycha [Local history and pedagogical activities of M.D. Leontovych]. Youth and the market. No. 5 (2013). pp. 9–12. [in Ukrainian].

Hubal, A.B. (2023). Pedahohichne kraieznavstvo yak faktor rozvytku tvorchoi indyvidualnosti u spadshchyni M.D. Leontovycha [Pedagogical local studies as a factor in the development of creative individuality in the legacy of M.D. Leontovych]. Art in the culture of modernity: theory and practice of teaching. Vinnytsia. [in Ukrainian].

Dovgalenko, N.S. (2003). Dukhovni koliadky D. Leontovycha [Spiritual carols of D. Leontovych]. Materials for Ukrainian musicology. Vol. 4. Kyiv – Kamianets-Podilskyi. [in Ukrainian].

Zavalnyuk, V.F. (2007). Mykola Leontovych. Lysty, dokumenty, dukhovni tvory [Mykola Leontovych. Letters, documents, spiritual works]. Vinnytsia, 272 p. [in Ukrainian].

Ivanov, V.F. (1982). Mykola Leontovych. Spohady, lysty, materialy [Mykola Leontovych. Memories, letters, materials]. Kyiv, 240 p. [in Ukrainian].

Ivanov, V.F. & Ivanova, L.O. (2007). Leontovych – zbyrach narodnykh pisen [Leontovych – a collector of folk songs]. Mykolaiv – Vinnytsia, 144 p. [in Ukrainian].

Ivanova, L.I. (2007). Muzychno-pedahohichna spadshchyna Mykoly Leontovych [Musical and pedagogical heritage of Mykola Leontovych: monograph]. Mykolaiv – Vinnytsia, 144 p. [in Ukrainian].

Muzei-kvartyra M.D. Leontovycha. Tulchyn. Arkhivy [Museum-apartment of M.D. Leontovich Tulchyn Archives]. No. 10. Last memories of daughter Halyna Leontovych. Tulchyn, 1972. 29 p. [in Ukrainian].

Pobirchenko, N.S. (2009). Pedahohichne kraieznavstvo: teoretyko-metodolohichnyi aspekt [Pedagogical regional studies: theoretical and methodological aspect]. Pedagogical science: history, theory, practice, development trends. No. 1. Uman. [in Ukrainian].

Porozhnya, A. (2015). Z pozhovklykh storinok. Arkhivy [From yellowed pages. Archives]. Tulchyn, 48 p. [in Ukrainian].

Rostovsky, O.Ya. (2023). Teoriia i metodyka muzychnoi osvity [Theory and methodology of music education]. Ternopil, 640 p. [in Ukrainian].

Fedorchenko, V.K. & Dyorova, T.A. Istoriia turzmy v Ukraini [History of tourism in Ukraine]. Education manual. Kyiv, 195 p. [in Ukrainian].

Fitzula, M.M. (2002). Pedahohika: navch. posib. dlia studentiv vyshch. pedah. zakl. osvity [Pedagogy: Education. Manual for university students teacher closing Education]. Ternopil, 192 p. [in Ukrainian].

Frytsiuk, V.A. & Akimova, O.V. (2021). Aksiolohichni aspekty doslidzhennia problemy profesiinoho samorozvytku maibutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva [Axiological aspects of the study of the problem of professional self-development of future music teachers]. The Scientific Issues of Vinnytsia State M. Kotsyubynskyi Pedagogical University. Section: Pedagogics and Psychology, Vol. 65. Vinnytsia, 282 p. [in Ukrainian].

Shchegelskyi, V. (2003). Narodna “Hra v zaichyka”: yii obrobka M. Leontovychem i tekstovi varianty z Podillia [Folk “The Bunny Game”: its processing by M. Leontovych and text variants from Podillia]. Materials for Ukrainian art history. Mykola Leontovych and modern education and culture (to the 125th anniversary of his birth), Vol. 4. Kyiv, 103 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-02

Номер

Розділ

Статті