PSYCHOLOGICAL AND LINGUISTIC FEATURES OF FUTURE SPECIALISTS IN FASHION INDUSTRY

Автор(и)

  • Iryna Kornieieva

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.291086

Ключові слова:

майбутні фахівці; індустрія моди; професійно-орієнтоване монологічне мовлення; монолог-повідомлення; монолог-опис; психологічні характеристики; лінгвістичні особливості монологу фахівців Індустрії моди; нелінгвістичні заклади вищої освіти

Анотація

У статті обґрунтовується проблема володіння знаннями та вміннями професійного монологічного мовлення майбутніх фахівців індустрії моди в Україні. Мета дослідження полягає у визначенні психологічних та лінгвістичних особливостей професійно-орієнтованого монологічного мовлення таких фахівців. Для реалізації мети авторкою використано такі методи дослідження: теоретичні – загальнонаукові (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація) та конкретно-наукові (термінологічного аналізу, за допомогою якого розкрито сутність ключових понять пропонованої наукової розвідки; структурно-логічного аналізу, спрямований на виявлення концептуальних основ англомовного навчання фахівців індустрії моди. Результати дослідження демонструють уточнення понять “монолог” та “професійно-орієнтоване монологічне мовлення”. Визначено психологічні та лінгвістичні особливості професійно орієнтованого монологічного мовлення фахівців індустрії моди. Представлено розрізнення професійно оформленого монологу-повідомлення та професійно спрямованого монологу-опису. У цій статті зазначено, що два типи монологу (монолог-повідомленні та монолог-опис) є ключовими для говоріння майбутніх фахівців індустрії моди. Здійснено аналіз досліджень сучасних науковців щодо монологічного та професійно-орієнтованого монологічного мовлення. Окреслено визначення монологу-повідомлення та монологу-опису відповідно до інтенції майбутніх фахівців індустрії моди. Визначено структурний рівень їхнього монологічного мовлення та описано лінгвістичні особливості таких монологів. У роботі розглянуті психологічні характеристики мовлення фахівців індустрії моди, відповідно до комунікативного наміру: вмотивованість, зверненість, односпрямованість, зв’язність, інтенціональність, інформативність, тематичність, контекстуальність, ситуативність, модальність, відносна безперервність, плановість, послідовність, логічність. Серед лінгвістичних особливостей визначених монологів відзначаємо відносну повноту і завершеність речень, їхню складність і різноструктурність, складний синтаксис, обмежене використання речень-еліпсів, зв’язність. Продискутовано, що професійно-орієнтоване монологічне мовлення – це спеціально організована форма усного мовлення, публічний виступ, у якому оратор відтворює знання професійного характеру з метою впливу на аудиторію.

Біографія автора

Iryna Kornieieva

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філології та перекладу Київського національного університету технологій та дизайну

Посилання

Borysko, N.F. (1987). Teaching oral monologue speech using a video phonogram in an intensive course at the initial stage of a language university (on the material of the German language). Candidate’s thesis. Kyiv State Pedagogical Institute of Foreign Languages. Kyiv. [in Ukrainian].

Drab, N.L. (2005). Training of future economists of professionally-oriented monologue speech (monologue-presentation in foreign languages). Candidate’s thesis. Kyiv National Linguistic University. Kyiv. [in Ukrainian].

Gutor, L. & Sodomora, P. (2023). Professional English for Future Doctors: matching learning objectives and student’s needs. Youth and market. Monthly scientific-pedagogical journal. Drogobych, Vol. 5 (213), pp. 73–77. [in Ukrainian].

Kirzner, S.E. (2009). Training of future lawyers of professional English monologue speech using an authentic video phonogram. Candidate’s thesis. Kyiv National Linguistic University. Kyiv. [in Ukrainian].

Panova, I.S. & Andriyko, I.F. (2010). Methods of teaching foreign languages in general educational institutions. Kyiv, 15 p. [in Ukrainian].

Pashchuk, V.S. (2002). Teaching students of language specialties oral English monologue using authentic feature films. Candidate’s thesis. Kyiv National Linguistic University. Kyiv. [in Ukrainian].

Samoilenko, O., Mirshuk, O. & Silenko, Yu. (2023). Professional pedagogical training of a specialist in the context of modern realities of the open educational and scientific space of Higher Educational Institutions. Youth and market. Monthly scientific-pedagogical journal. Drogobych, Vol. 5 (213), pp. 83–89. [in Ukrainian].

Samoilukevich, I.V. (1990). Methods of teaching professionally-oriented speaking in English. Candidate’s thesis. Kyiv State Pedagogical Institute of Foreign Languages. Kyiv. [in Ukrainian].

Skalkin, V.L. (1983). Teaching monologue (on the material of the English language): A guide for teachers. Kyiv. [in Ukrainian].

Sklyarenko, N.K., Onishenko, E.I. & Zakharova, S.L. (1988). Teaching speech activity in English at school. Kyiv. [in Ukrainian].

Sinekop, O.S. (2018). A system of exercises for differentiated training of future IT specialists of a professionally-oriented English monologue. Pedagogical process: Theory and practice (Series: Pedagogy), No. 4 (63), pp. 71–78. [in Ukrainian].

Tarnopolskyi, O.B. (2006). Methodology of teaching foreign language speech activity in a higher language educational institution: Training manual. Kyiv. [in Ukrainian].

The Law of Ukraine on Higher Education. (2014), order № 1556-VII. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18i [in Ukrainian].

Ustymenko, O.M. (2013). Formation of foreign language competence in monologue speech. Methods of teaching foreign languages and culture: Theory and practice: a textbook for students of classical, pedagogical and linguistic universities. Kyiv. [in Ukrainian].

Vishnevskyi, O.I. (1982). Foreign language teacher’s guide. Kyiv. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-02

Номер

Розділ

Статті