ДИСКУСІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ФАХОВИХ БАКАЛАВРІВ У ЗАКЛАДАХ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Ольга Сорока
  • Галина Лещук

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.291093

Ключові слова:

професійно-мовленнєва компетентність; молодші фахові бакалаври; заклади передвищої освіти; студенти-медики; дискусія; формування

Анотація

У статті висвітлено проблему формування професійно-мовленнєвої компетентності молодших фахових бакалаврів у закладах передвищої освіти засобами дискусії. Актуальність проблеми вбачається тому, що у сфері майбутньої професійної діяльності багато залежить від умінь фахівця медичної галузі реалізувати себе через спілкування, вільно та критично мислити. Встановлено, що групова дискусія на навчальних заняттях сприяє розширенню інформаційного поля студентів, виробленню комунікативних навичок, активізує інтерес до навчання. Представлено сутнісні характеристики групової дискусії, серед яких розв’язання професійних завдань, що мають нестандартний підхід, творчий конструктивізм, поєднання взаємодоповнюваного діалогу та обговорення-суперечки, зіткнення різних точок зору, позицій, рішень, досягнень.

Біографії авторів

Ольга Сорока

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Галина Лещук

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Посилання

Andriiets, O.M. (2012). Shkilna dyskusiia yak zasib rozvytku dyskursnoho movlennia uchniv v umovakh profilnoho navchannia [School discussion as a means of developing students' discourse speech in the conditions of specialized education]. Scientific notes of the National University Ostroh Academy. Vol. 31. pp. 147–150. [in Ukrainian].

Andronik, N.P. (2007). Linhvodydaktychni ta komunikatyvni osoblyvosti dyskusii na pochatkovomu stupeni navchannia u vyshchii movnii shkoli [Language didactic and communicative features of the discussion at the initial level of education in the higher language school]. Bulletin of Chernihiv State Pedagogical University named after T.G. Shevchenko. Pedagogical sciences. Chernihiv: ChDPU. Vol. 48. pp. 13–18. [in Ukrainian].

Bosak, K. & Syvak, L. (2016). Spivvidnoshennia poniat “superechka”, “dyskusiia” i “polemika”. Etychni aspekty kultury dyskusii [Correlation of the concepts “dispute”, “discussion” and “polemic”. Ethical aspects of discussion culture]. A young scientist. No. 4 (31). pp. 346–349. [in Ukrainian].

Busel, V.K. (2004). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv, 1440 p. [in Ukrainian].

Lehan, V. & Hodovanets, N. (2019). Dyskusiia yak aktyvnyi metod vyvchennia inozemnykh mov [Discussion as an active method of learning foreign languages]. Modern research on foreign philology. No. 17. pp. 249–258. [in Ukrainian].

Liubashenko, O. & Popova, O. (2018). Dyskusiia yak metod interaktyvnoho navchannia movy v serednii shkoli [Discussion as an active method of learning foreign languages]. Ars linguodidacticae. No. 2 (1). pp. 4–11. [in Ukrainian].

Makarova, S.V. & Ulieva, H.M. (2016). Metody dyskusii u vykladanni inozemnoi movy studentam VNZ [Methods of discussion in teaching a foreign language to university students]. Scientific notes of the department of pedagogy. Vol. 39. pp. 143–148. [in Ukrainian].

Bihych, O.B., Borysko, N.F., Boretska, H.E. et al. (2013). Metodyka navchannia inozemnykh mov i kultur: teoriia i praktyka [Methods of teaching foreign languages and cultures: theory and practice: a textbook for students. classical, pedagogical and linguistic universities]. Kyiv, 590 p. [in Ukrainian].

Polikarpova, Yu.O. (2013). Dyskusiia yak riznovyd interaktyvnykh tekhnolohii navchannia inozemnykh mov v ahrarnomu vyshi [Discussion as a type of interactive foreign language learning technology in an agricultural university]. Innovative agricultural technologies under the conditions of climate change. Vol. 2. pp. 285–287. [in Ukrainian].

Pentyliuk, M. (2003). Slovnyk-dovidnyk z ukrainskoi linhvodydaktyky [Dictionary-reference on Ukrainian language didactics]. Kyiv, 149 p. [in Ukrainian].

Pometun, O.I. (2004). Suchasnyi urok. Interaktyvni tekhnolohii navchannia [Modern lesson. Interactive learning technologies]. Kyiv, 192 p. [in Ukrainian].

Khoma, T.V. (2020). Aktyvni metody navchannia v pedahohitsi vyshchoi shkoly [Active learning methods in higher school pedagogy]. Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools. No. 69. Vol. 3. pp. 149–152. [in Ukrainian].

Brenifier, O. (2005). Enseñar mediante el debate [Learn through debate]. Ed. Edere México. Available at: https://didactifilosofica.files.wordpress.com/2014/06/brenifier-o-ensenar-mediante-el-debate.pdf [in Spanish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-01

Номер

Розділ

Статті