МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ІНКЛЮЗІЇ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС

Автор(и)

  • Микола Пантюк
  • Ірина Садова
  • Соломія Ілляш

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.291108

Ключові слова:

моделі освіти дітей з особливими освітніми потребами; медична модель нормалізації; соціальна модель

Анотація

У статті схарактеризовано моделі освіти дітей з особливими освітніми потребами і періоди їх еволюційної трансформації: 1) середина XVII ст.  60-ті рр. ХХ ст.  сегрегаційна (“медична модель”); 2) середина 60-х  80-ті рр. ХХ  ст. інтеграційна (“модель нормалізації”); 3) 80-ті рр. ХХ ст.  до теперішнього часу – інклюзивна (“соціальна модель”). З’ясовано, що основними детермінантами означених історичних періодів сприйняття суспільством дітей з особливими освітніми потребами та усвідомлення необхідності їх освіти є: зміна суспільного ставлення до осіб із різними порушеннями в розвитку; посилення уваги з боку держави до проблем осіб із особливими освітніми потребами, зокрема щодо здобуття ними освіти та подальшої соціалізації; ухвалення міжнародних і національних нормативно-правових документів, спрямованих на вдосконалення системи спеціальної освіти та подальшу її інтеграцію в інклюзивну.

Біографії авторів

Микола Пантюк

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Ірина Садова

доктор педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки та методики початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Соломія Ілляш

кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Посилання

Amonashvili, Sh. (2001). Try kliuchi. Pedahohichnyi visnyk [Three keys. Pedagogical bulletin]. Vol. 5. 124 p. [in Ukrainian].

Vykhrushch, A. (2009). Intehratsiia ukrainskoi osvity v yevropeiskyi osvitnii prostir [Integration of Ukrainian education into the European educational space]. Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Pedagogy and psychology: coll. of science works. Chernivtsi, Vol. 469. pp. 22–30. [in Ukrainian].

Ivanova, I. (2014). Kontseptsiia normalizatsii v intehrovanomu sotsialnomu seredovyshchi [The concept of normalization in an integrated social environment]. Actual problems of education and upbringing of children with special problems. No. 11. pp. 10–26. [in Ukrainian].

Konventsiia pro prava osib z invalidnistiu vid 13.12.2006 r. [Convention on the Rights of Persons with Disabilities dated 13.12.2006]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/955_g71 [in Ukrainian].

Sadova, I. (2020). Inkliuziia u zakladakh zahalnoi serednoi osvity Ukrainy: tendentsii rozvytku: monohrafiia [Inclusion in general secondary education institutions of Ukraine: development trends: monograph]. Drohobych, 448 p. [in Ukrainian].

Giangrego, M. & Doyle, M. (2012). Integration scolastica in Italy: A Compilation of English-Language Resources. International journal of whole schooling. Vol. 8, No. 1. pp. 63–105. [in English].

Kirk, S. & Gallagher, J. (1989). Educating exceptional children. 6th ed. Boston: Houghton Mifflin Company, 346 p. [in English].

Nirje, B. (1994). The Normalization Principle and Its Human Management Implications. The International Social Role Valorization Journal. Vol. 1, No. 2. pp. 19–23. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-01

Номер

Розділ

Статті