OPTIMIZATION OF MASTERING LANGUAGE MEANS OF COMMUNICATION THROUGH INTERACTIVE TEACHING METHODS

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2024.304916

Ключові слова:

студент; вища освіта; мовні засоби комунікації; інтерактивні методи навчання; навчально-ігрова діяльність; візуальні засоби навчання; модульне навчання; модульно-рейтинговий контроль.

Анотація

У статті обґрунтовано важливість належного оволодіння майбутніми фахівцями з вищою освітою у ЗВО України мовними засобами комунікації, в основі чого лежить засвоєння іноземної мови. Акцентовано на необхідності застосування у навчальному процесі інтерактивних методів, яким останнім часом у педагогічній науці і практиці приділяється значна увага.

Розкрито особливості, специфіку та технологію створення візуальних засобів; висвітлено використання технологій візуалізації у сучасних освітніх трендах; з’ясовано принципи, яким має відповідати візуалізація, враховуючи її основні функції. Вказано, що важливим у формуванні мовленнєвої комунікації студентів є поєднання репродуктивних і творчих вправ. Відзначено як один найбільш ефективних інтерактивних методів навчально-ігрову діяльність, розкрито сутність найбільш поширених у педагогічній практиці ігор. Авторами рекомендовано застосовувати технологію інтерактивної візуалізації (“augmented reality”, скор. AR), яка доповнює зображення реального світу віртуальними елементами, де доповнена реальність може “оживити” практично будь-які навчальні матеріали – ілюстрації у книгах, моделі, схеми, карти, малюнки в альбомах тощо.

Виокремили такі напрями використання комп’ютерів в освіті: 1) комп’ютер як об’єкт вивчення; 2) комп’ютер як засіб навчання; 3) комп’ютер як складова частина системи управління народною освітою; 4) комп’ютер як елемент методики наукових досліджень. Додатково наголошено на важливості модульно-рейтинговому контролю навчальних досягнень студентів у процесі оволодіння мовними засобами комунікації.

Біографії авторів

Nataliia Kalashnik

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри українознавства Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова

Dmytro Kostenko

доктор філософії в галузі державного управління, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри іноземних мов математичних факультетів Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри мовної підготовки Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, докторант Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

Посилання

Bilan, L.V. & Gutsulyak, Y.V. Modern methods of quality control of students education. Available at: elibrary.nubip.edu.ua/5487/1/10blw. pdf. Name from the screen.

Fitsula, M.M. (1997). Pedagogy: teaching. manual. Ternopil, 192 p.

Interactive learning technologies: theory, experience. Method. manual / automatic layout O. Pometun, L. Pyrozhenko. Kyiv, 2002. 136 p.

Hryshchenko, I.V. (2018). Communicative accents of teaching the Ukrainian language as a foreign language. Scientific notes of the Drohobytsk State Pedagogical University named after I. Franko. Series “Philological sciences. Linguistics”. No. 10. pp. 26–28.

Kalashnik, N. (2016). Diagnostics of levels of formation of intercultural communicative competence of foreign medical students. Modern information technologies and innovative teaching methods in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems. Coll. of science works. Issue 45. Kyiv – Vinnytsia, pp. 219–223.

Kalashnik, N. (2019). Interactive training of foreign medical students for verbal communication in the process of learning the Ukrainian language. Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences.Vol. 4 (99). pp. 56–66. DOI 10.35433/ pedagogy 4(99).

Kalashnik, N.G. et al. (2005). Independent work is a powerful means of modern education and training: teaching method a manual on the formation of aesthetes tastes student youth in education and training process. Zaporizhia: Zaporizhia, 326 p.

Kalashnik, N., Vovchasta, N. & Lenha, E. (2021). Teaching foreign students Ukrainian language communication educational and professional spheres. Modern information technologies and innovations ofmethods of studying and preparation specialists: methodology, theory, information, problems. Issue 59, Kyiv-Vinnitsya, pp.105–114.

Kalashnik, N., Shastko, I. & Pobirchenko, O. (2024). Readiness for foreign language communication in a professional environment. Youth & market. No. 3 (223), pp. 66–72.

Kushnir, V.S. (2011). Peculiarities of criterion-oriented testing in the study of a foreign language of professional direction in higher education. Proceedings of the 1-2nd All-Ukrainian Conference “Modern methods of teaching a foreign language of professional orientation in higher education”, March 21–25. Kyiv. Available at: http://confesp. fl.kpi.ua/node/1030. Name from the screen.

Lalak, N.V. (2011). Interactive model of student education: problems and prospects. Scientific Bulletin of the Uzhgorod National University: Series “Pedagogy. Social work”. Issue 20. pp. 69–70.

MS SQL, II S, and Perl – Windows Servers. Available at: www.daniweb.com/hardware-and-software. Name from the screen.

Solodka, A. (2005). Multicultural upbringing and education – a step towards the integration of Ukrainian education into a single general cultural space. Scientific Bulletin of the Mykolaiv State University. Coll. Works. pp. 212–217.

Sysoeva, S. (2011). Interactive technologies for teaching adults: teaching method. manual. Kyiv, 324 p.

The best online e-learning and e-teaching tools & resources – WizIQ. Available at: www.wiziq.com. Name from the screen.

Yukalo, V.Ya. (1999). Language culture. Ternopil, 77 p.

Zhytenyova, N.V. (2019). Visual didactic tools: Creation and use in educational practice. Educational and methodological manual. Kharkiv, 89 p.

Zhytyenova, N.V. (2017). Principles of visualization as the basis of didactic design. Scientific Journal “ScienceRise: Pedagogical Education”. No. 3 (11). ISSN 2519-4984 (Online), ISSN 2519-4976 (Print). pp. 11–14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-15

Номер

Розділ

Статті