DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126777

ВІДПОВІДНІСТЬ СТУПЕНЯ СФОРМОВАНОСТІ КОМПЕТЕНЦІЙ ВЧИТЕЛЯ РІВНЮ ЙОГО КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОБЛАСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Володимир Ткаченко, Дмитро Хаперець

Анотація


У статті висвітлюються теоретичні засади проблеми впливу ступеня сформованості компетенцій на рівень компетентності в області інформаційно-комунікаційних технологій вчителя. Проаналізовано поняття “компетенція”, “компетентність”, “ІКТ-компетентність”. Представлено структуру рівнів ІКТ-компетентності вчителя. Розглянуто зміст трьох рівнів ІКТ-компетентності: технологічної грамотності, поглиблення та створення знань.

Ключові слова


компетенція; компетентність; компетентнісний досвід; компетентнісно-орієнтований підхід; ІКТ-компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Lyashenko, O. I. (2016). Priorytety rozvytku ukrainskoi shkoly v umovakh reformuvannia osvity [Priorities for the development of the Ukrainian school in the context of reforming education]. A collection of scientific works of Kamyanets-Podilsk Ivan Ohiyenko National University. Series:Pedagogical, vol. 22, pp.39 – 42. [in Ukrainian].

Tkachenko, V.M. & Cherevan, Ye. O. (2017). Profesiina kompetentnist vchytelia fizyky yak osobystisna stupin sformovanosti yoho kompetentsii [Professional competency of the teacher of physics as a personal level of formation of its competencies]. Physical-mathematical education: a scientific journal. Sumy, vol. 3(13), pp. 160–165. [in Ukrainian].

Morze, N. V. & Kocharyan, A. B. (2014). Model standartu IKT-kompetentnosti vykladachiv universytetu v konteksti pidvyshchennia yakosti osvity [Model of the standard of ICT competency of university teachers in the context of improving the quality of education]. The information technologies and teaching aids. Vol. 43, issue 5, pp. 27–39. [in Ukrainian].

Struktura IKT-kompetentnosti uchiteley. Rekomendatsii YuNYeSKO [Structure of ICT competency of teachers. UNESCO Recommendations]. [Electronic resource]. Retrieved from: http://iteach.com.ua/files//content/5EDCFd01.pdf [in Russian].

Permyakov, O. E. (2009). Razvitie sistem otsenki kachestva podgotovki spetsialistov [Development of systems for assessing the quality of training specialists]. Extended abstract of Doctor’s thesis. St. Petersburg.[in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ляшенко О.І. Пріоритети розвитку української школи в умовах реформування освіти. // Зб. Наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Педагогічна. –2016. – Вип. 22. – С. 39 – 42.

Ткаченко В.М., Черевань Є.О. Професійна компетентність вчителя фізики як особистісна ступінь сформованості його компетенцій // Фізико-математична освіта: науковий журнал. – Суми-2017. – Випуск 3(13). – С. 160–165.

Морзе Н. В., Кочарян А. Б. Модель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Т. 43, Вип. 5. – С. 27–39.

Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iteach.com.ua/files//content/5EDCFd01.pdf

Пермяков О. Е. Развитие систем оценки качества подготовки специалистов / Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. С.-Пб. – 2009.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)