№ 2(157) (2018)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.2(157).2018

Зміст

Статті

ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ PDF
Вікторія Ягоднікова
ПІДГОТОВКА ДО ЗНО: ШКОЛА ЧИ РЕПЕТИТОРСТВО? PDF
Мар’яна Гладкевич, Ольга Заяць, Юрій Кишакевич
ВІДПОВІДНІСТЬ СТУПЕНЯ СФОРМОВАНОСТІ КОМПЕТЕНЦІЙ ВЧИТЕЛЯ РІВНЮ ЙОГО КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОБЛАСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Володимир Ткаченко, Дмитро Хаперець
ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ (ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) PDF
Світлана Цюра, Наталія Солина
ЗАСТОСУВАННЯ СИТУАТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Інна Лобачук
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Оксана Ліба
СПАДКОЄМНІСТЬ ПІСЕННО-ФОЛЬКЛОРНОЇ ТРАДИЦІЇ В МУЗИЧНОМУ ЖИТТІ ЛЬВОВА КІНЦЯ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ PDF
Андрій Ковбасюк
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ PDF
Оксана Сторонська
ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Ірина Карпа
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ I СПОРТУ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ PDF
Юрій Долинний
КОНЦЕПЦІЯ ТА ПЕДАГОГІЧНІ РЕЗЕРВИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF
Сергій Білявець
НАУКОВА ОСВІТА ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ PDF
Світлана Бабійчук
ВИКОРИСТАННЯ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF (English)
Олена Малінка
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Маріанна Ручкіна
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Олена Поліщук
ОСНОВНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Мар’яна Кащук
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ PDF
Камілла Магрламова
ПСИХОЛОГІЧНА ЗРІЛІСТЬ ДИРИГЕНТА-ХОРМЕЙСТЕРА ЯК ВАЖЛИВА ЗАПОРУКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА PDF
Світлана Теодорович, Михайло Ковбасюк
ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
Орися Білоус
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ РОБОТИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF (English)
Тетяна Варянко, Лариса Іванченко
ДО ПИТАННЯ МОК’ЮМЕНТАРІ, ЯК ЖАНРУ КІНЕМАТОГРАФУ PDF
Мирослава Чайка
ВИХОВУЄМО ГРОМАДЯНИНА PDF
Раїса Крат
CТАНОВЛЕННЯ КАР’ЄРИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Людмила Богуш
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ГЕОЛОГІВ PDF (English)
Маріанна Кузько
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Ольга Гриб
Е-СЕРЕДОВИЩЕ ЯК СКЛАДОВА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ PDF
Катерина Бровко, Алла Дурдас, Дана Сопова
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МІЖКУЛЬТУРНОГО ПІДХОДУ У ФРАНКОМОВНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ PDF
Аліна Леснянська-Дощак
ВИВЧЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СТВОРЕННЯ СІМ’Ї У СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ PDF
Надія Шелест
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ E-LEARNING В РОЗВИТКУ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ ЦДОУ PDF
Антон Заболоцький
РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФОРМУВАННІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Маріанна Мирошникова