DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126778

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ (ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

Світлана Цюра, Наталія Солина

Анотація


У статті визначено, що ознаки вищої стоматологічної освіти в Україні обумовлені: змінами в сфері стоматологічної допомоги, зростанням вимог до її стандартів, теоретично складним змістом освіти. За етапами реформування змісту освіти у 2003, 2007, 2009, 2015 – 2016 роках узагальнено його характерні особливості: збереження і розвиток єдиних стандартів професійної підготовки фахівця у вищих медичних закладах України з переходом у 2016 р. на наскрізну 5-річну програму підготовки магістрів стоматології.

Ключові слова


професійна підготовка лікаря-стоматолога; зміст освіти лікаря-стоматолога; професійна підготовка фахівця; стоматологічна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Navchalnyi plan pidhotovky fakhivtsiv osvitno-kvalifikatsiinoho rivnia spetsialist kvalifikatsii likar-stomatoloh u VNZ MOZ Ukrainy za spetsialnistiu 7.12010005 “Stomatolohiia” (2015). [Curriculum of training specialists of educational qualification level “Specialist” qualification “Dentist” in the institution of higher education of the Ministry of Health of Ukraine in the specialty 7.12010005 “Dentistry”]. Kyiv, 12 p.[in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia “Pro zatverdzhennia Polozhennia pro osoblyvosti stupenevoi osvity medychnoho spriamuvannia” [Order of the Ministry of Health “On approval of the regulation on the peculiarities of graduate education in the medical sphere”]. No. 35 of 24.02.2000 [Electronic Resource]. Mode of access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0370-00. [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia “Pro zatverdzhennia Polozhennia pro osoblyvosti stupenevoi osvity medychnoho spriamuvannia” [Order of the Ministry of Health of Ukraine “On introduction changes to the order of the Ministry of Healthcare] of the Ukraine of 25.07.2003 No. 352“On approval and introduction of a new curriculum for training specialists in the field of “Dentistry” 415 dated July 23, 2007 [Electronic resource]. Access mode: http: //moz.gov.ua/ru/print/dn_20070723_415.html. [in Ukrainian].

Nakaz MOZ Ukrainy “Pro vnesennia zmin do Navchalnoho planu pidhotovky fakhivtsiv osvitno-kvalifikatsiinoho rivnia “Spetsialist” kvalifikatsii “Likar-stomatoloh” u vyshchykh navchalnykh zakladakh IV rivnia akredytatsii za spetsialnistiu “Stomatolohiia” [Order of the Ministry of Health of Ukraine “On amendments to the Curriculum for the Training of Specialists in the Educational-Qualification Level “Specialist” in the qualification “Dentist”] in higher educational institutions of the IV level of accreditation in the specialty “Dentistry”, approved by Order of the Ministry of Health of 07.12.2009, No. 929” No. 541 dated July 08, 2010 [Electronic resource]. Mode of access: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20100708 _541.html. [in Ukrainian].

Nakaz MOZ Ukrainy “Pro zatverdzhennia ta vvedennia novoho navchalnoho planu pidhotovky fakhivtsiv za spetsialnistiu “Stomatolohiia” [Order of the Ministry of Health of Ukraine “On approval and introduction of a new curriculum for training specialists in the field of “Dentistry”]. No. 352 dated 25.07.2003 [Electronic resource]. Access mode: http://uazakon.com/documents/date_b2/pg_gxcroa/index.htm. [in Ukrainian].

Prymirnyi navchalnyi plan pidhotovky fakhivtsiv druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity haluzi znan 22 “Okhorona zdorovia” [A detailed curriculum for the training of specialists in the second (master’s) level of higher education in the field of knowledge 22 “Health care”] in higher education institutions of the Ministry of Health of Ukraine in the specialty 222 “Medicine”, qualifications of educational “Master of dentistry”, professional qualifications of “Dentist”, from 26.07. 2016 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст кваліфікації лікар-стоматолог у ВНЗ МОЗ України за спеціальністю 7.12010005 “Стоматологія”. – Київ, 2015. – 12 с.

Наказ Міністерства охорони здоров’я “Про затвердження Положення про особливості ступеневої освіти медичного спрямування” № 35 від 24.02.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0370-00.

Наказ МОЗ України “Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25.07.2003 р. № 352 “Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Стоматологія” № 415 від 23.07.2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moz.gov.ua/ua/print/dn_20070723 _415.html.

Наказ МОЗ України “Про внесення змін до Навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” кваліфікації “Лікар-стоматолог” у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальністю “Стоматологія”, затвердженого наказом МОЗ від 07.12.2009 р. № 929” № 541 від 08.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20100708_541.html.

Наказ МОЗ України “Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Стоматологія” № 352 від 25.07.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uazakon.com/documents/date_b2/pg_gxcroa/index.htm.

Примірний навчальний план підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 222 “Медицина”, кваліфікації освітньої “магістр стоматології”, кваліфікації професійної “Лікар-стоматолог”, від 26.07. 2016 р.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)