DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126781

СПАДКОЄМНІСТЬ ПІСЕННО-ФОЛЬКЛОРНОЇ ТРАДИЦІЇ В МУЗИЧНОМУ ЖИТТІ ЛЬВОВА КІНЦЯ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ

Андрій Ковбасюк

Анотація


Розкрито пісенно-фольклорну складову львівської музичної культури кінця ХІХ – ХХ століть. Виокремлено осередки популяризації народної пісні у Львові. Висвітлено український пісенний фольклор як засіб національно-суспільного самовираження. Зроблено історичний аналіз розвитку музичного життя Львова кінці ХІХ – ХХ століть в контексті української пісенно-фольклорної традиції. Визначено, що рівень пісенної культури народу Галичини є яскравим показником його загального духовного розвитку.

Ключові слова


українська народна пісня; пісенно-фольклорна традиція; музична культура; музичне життя Львова

Повний текст:

PDF

Посилання


Babinec, N.D. (1993). Obrobki narodnih pisen dlja golosy z fortepiano Vasilja Barvinskogo [Processing of folk songs for voice from Vasyl Barvinsky’s piano]. Lviv, 21 p. [in Ukrainian].

Medvedik, P. (1992). Vinochok Solomii Kryshelnuckoi: poezii I myzichni tvoru. Vuslovljyvannja vuznachnuh dijachiv kyltyru. Repertyar spivachku [Pottery of Solomia Krushelnytska: Poetry and musical works. Expressions of prominent cultural figures. Repertoire of the singer]. Ternopil, 128 p. [in Ukrainian].

Kiyanovskaya, L.O. (2000). Dejaki aspektu stuljovogo analizy regionalnuch myzichnuh kyltyr (na prikladi Galichinu) [Some aspects of stylistic analysis of regional musical cultures (on the example of Halychyna)]. Syntagmation: collection of scientific articles in honor of Professor S. Pavlyshyn. Lviv, pp. 87–99. [in Ukrainian].

Golovashchenko, M. (1978). Modest Mencinski. Spogadu [Modest Menzinsky. Memories]. Kyiv: Muzichna Ukraine Publ., 216 p. [in Ukrainian].

Cherepanin, M.V. (1997). Myzichna kyltyra Galichina (dryga pollovina ХIХ – persha pollovina ХХ st.) [Musical culture of Galicia (second half of ХIХ – the first half of the ХХ century) ]. Kyiv: Tower Publ., 236 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабинець Н. Д. Обробки народних пісень для голосу з фортепіано Василя Барвінського: метод. Рекомендації / Н. Д. Бабинець. – Львів, 1993. – 21 с.

Віночок Соломії Крушельницької: Поезії і музичні твори. Висловлювання визначних діячів культури. Репертуар співачки / упоряд. П. Медведик. – Тернопіль, 1992. – 128 с.

Кияновська Л. О. Деякі аспекти стильового аналізу регіональних музичних культур (на прикладі Галичини) / Л. О. Кияновська. // Syntagmation: збірка наукових статей на пошану професора С. Павлишин. – Львів, 2000. – С. 87–99.

Модест Менцинський. Спогади / упоряд. М. Головащенко. – К.: Муз. Україна, 1978. – 216 с.

Черепанин М. В. Музична культура Галичини (друга половина Х1Х – перша половина ХХ ст.) / М. В. Черепанин. – К.: Вежа, 1997. – 236 с.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)