DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126782

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ

Оксана Сторонська

Анотація


Статтю присвячено розгляду особливостей професійно-практичної підготовки педагогічних кадрів у системі вищої освіти Німеччини. У результаті дослідження з’ясовано структурно-організаційні засади вищої педагогічної освіти у цій країні, що передбачають передовсім неперервність, наступність, ступеневість професійної підготовки вчителів. Розглянуто специфіку цілей і завдань педагогічної освіти на різних її етапах (бакалаврат, магістратура, референдаріат). Висвітлено специфіку і різновиди практичного компонента процесу професійної підготовки майбутніх учителів у німецькій системі педагогічної освіти.

Ключові слова


система вищої освіти Німеччини; педагогічна освіта; професійно-практична підготовка педагогічних кадрів

Повний текст:

PDF

Посилання


Vakulenko, T. I. (1995). Stanovlennia i rozvytok systemy pidvyshchennia kvalifikatsii vchyteliv Nimechchyny [Formation and development of the system of continuing professional development of teachers in Germany]. Extended abstract of candidateʼs thesis. Kyiv, 20 p. [in Ukrainian].

Kozak, N. V. (2000). Dydaktychni osnovy profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv u FRN (druha polovyna XVIII – kinets ХХ st.) [Didactic basis for the professional training of future teachers in Germany during the second half of the XVIIIth – early XXth century]. Extended abstract of candidateʼs thesis.Ternopil, 20 p. [in Ukrainian].

Makhynia, N. V. (2009). Reformuvannia systemy pedahohichnoi osvity Nimechchyny (druha polovyna ХХ – pochatok ХХI st.) [Reforming the system of pedagogical education in Germany during the second half of the XXth – early XXIth century]. Extended abstract of candidateʼs thesis. Kirovohrad, 20 p. [in Ukrainian].

Blömeke, S. (2009). Lehrerausbildung in Deutschland [Teacher training in Germany]. Pädagogisches Forum. No. 1, pp. 5–8. [in German].

Heinrich, Fr.-J. (2004). Konzept zur Neuordnung der Lehrerbildung in Rheinland-Pfalz: Duales Studien- und Ausbildungskonzept [Concept for the reorganization of teacher training in Rhineland-Palatinate: dual study and training concept]. Europäisierung und Reform der Lehrerausbildung in Hessen und Rheinland-Pfalz. Jahrestagung am 26. und 27. März 2003. Frankfurt am Main, GFPF u.a., pp. 61–67. [in German].

Saterdag, H. (2005). Neue Wege in der Lehrerbildung. Professionalisierung und neue Studienstrukturen am Beispiel der Lehrerbildungsreform in Rheinland-Pfalz [New ways in teacher education. Professionalization and new study structures using the example of teacher education reform in Rhineland-Palatinate]. Seminar. No. 4, pp. 74–79. [in German].

Saterdag, H. (2008). Die Reform der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in Rheinland-Pfalz [The Reform of teacher education in Rhineland-Palatinate]. Seminar. No. 1, pp. 33–43. [in German].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вакуленко Т. І. Становлення і розвиток системи підвищення кваліфікації вчителів Німеччини: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Тетяна Іванівна  Вакуленко; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – Київ, 1995. – 23 с.

Козак Н. В. Дидактичні основи професійної підготовки майбутніх учителів у ФРН (друга половина XVIII – кінець ХХ ст.): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Наталія Володимирівна Козак; Тернопільський державний педагогічний університет імені В. Гнатюка. – Тернопіль, 2000. – 20 с.

Махиня Н. В. Реформування системи педагогічної освіти Німеччини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Наталія Володимирівна Махиня; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Кіровоград, 2009. – 20 с.

Blömeke S. Lehrerausbildung in Deutschland / Sigrid Blömeke // Pädagogisches Forum. 2009. – Nr. 1. – S. 5-8.

Heinrich Fr.-J. Konzept zur Neuordnung der Lehrerbildung in Rheinland-Pfalz: Duales Studien- und Ausbildungskonzept / Franz-Josef Heinrich //  Europäisierung und Reform der Lehrerausbildung in Hessen und Rheinland-Pfalz. Jahrestagung am 26. und 27. März 2003. – Frankfurt, Main : GFPF u.a. 2004. – S. 61–67.

Saterdag H. Neue Wege in der Lehrerbildung. Professionalisierung und neue Studienstrukturen am Beispiel der Lehrerbildungsreform in Rheinland-Pfalz / Hermann Saterdag // Seminar. – 2005. – Nr. 4. – S. 74–79.

Saterdag H. Die Reform der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in Rheinland-Pfalz / Hermann Saterdag // Seminar. – 2008. – Nr. 1. – S. 33–43.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)