DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126827

НАУКОВА ОСВІТА ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ

Світлана Бабійчук

Анотація


У статті розглянуто основні ідеї впровадження наукової освіти у шкільну практику. Представлено історію становлення наукової освіти на прикладі США та Великої Британії. Розглянуто тлумачення поняття “наукова освіта” закордонними та українськими вченими. Висвітлено роль та місце наукової освіти у діяльності ЮНЕСКО. Базуючись на працях професора Вінн Гарлен описано 10 принципів впровадження концепту наукової освіти в школі. Визначено, що метою впровадження наукової освіти в школі є навчити учня мислити як науковець та новатор.

Ключові слова


наукова освіта; учень; педагогічний концепт; педагогічний принцип; наукове дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Basic Sciences Education. Retrieved from: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/special-themes/science-education/basic-sciences/ [in English].

International Council of Associations for Science Education. Retrieved from: http://www.icaseonline.net/ [in English].

Science Education. Retrieved from: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/special-themes/science-education/ [in English].

Science Education Programme. Retrieved from: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/special-themes/science-education/about-the-programme/ [in English].

Sience Education for Responsible Citizenship. Retrieved from: http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_science_education/KI-NA-26-893-EN-N.pdf [in English].

Wynne, H. Principles and big ideas of science education. Retrieved from: www.interacademies.org/File.aspx?id=25103 [in English].

Gotsulyak, Yu.V. & Galchenko, M. S. (2016). Science education in Ukraine: theoretical and normative-legal context. Education and development of gifted personality, no.4, pp. 5–11. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Basic Sciences Education [Електронний ресурс] // UNESCO – Режим доступу до ресурсу: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/special-themes/science-education/basic-sciences/.

International Council of Associations for Science Education [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.icaseonline.net/.

Science Education [Електронний ресурс] // UNESCO – Режим доступу до ресурсу:http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/special-themes/science-education/.

Science Education Programme [Електронний ресурс] // UNESCO – Режим доступу до ресурсу:http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/special-themes/science-education/about-the-programme/.

Sience Education for Responsible Citizenship [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_science_education/KI-NA-26-893-EN-N.pdf.

Wynne H. Principles and big ideas of science education [Електронний ресурс] / Harlen Wynne // Association for Science Education. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: www.interacademies.org/File.aspx?id=25103.

Гоцуляк Ю. В. Наукова освіта в Україні: теоретичний та нормативно-правовий контекст / Ю. В. Гоцуляк, М. С. Гальченко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2016. – № 4. – С. 5–11.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)