DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126833

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Камілла Магрламова

Анотація


У статті викладено результати ретроспективного аналізу вищої медичної освіти у Великій Британії; виокремлено та обґрунтовано критерії, що дозволили класифікувати досліджуване явище в його еволюційному поступі. Стаття містить результати аналізу взаємозв’язків ринку праці та вищої професійної підготовки майбутніх лікарів у Великій Британії та їх особливостей, що вирізняють їх від інших країн. Простежено динаміку змін чисельності студентів-медиків у ХХІ ст. та проаналізовано чинники, що її обумовлюють. Описано структуру медичної освіти у Великій Британії на сучасному етапі та розкрито теоретико-методологічні підходи до неї.

Ключові слова


система охорони здоров’я; вища медична освіта; професійна підготовка; історико-педагогічний аналіз; сімейна медицина; Велика Британія

Повний текст:

PDF

Посилання


Years of Medical School Achievements: Improving Lives – London: Medical School Council, 2008. – 32 p.

Allen Ph. Medical Education in the 17th Century England / Ph. Allen [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.jstor.org/stable/24619539?seq =1#page_scan_tab_contents. – Назва з екрану.

Bates V. Yesterday’s Doctors: The Human Aspects of Medical Education in Britain, 1957-93 / V. Bates // Medical History. – 2017. – Vol. 61 (1). – pp.48–65 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content /view/ B85B53EBCDB75F715319 746C32DDFB36/S0025727316001009a.pdf/div-class-title-yesterday-s-doctors-the-human-aspects-of-medical-education-in-britain-1957-93-div.pdf. – Назва з екрану.

Brown J. How Clinical Communication has become a Core Part of Medical Education in the UK / J. Brown // Medical Education. – 2007. – Vol. 42 (3). – pp. 271–278.

Dornan T. O. Apprenticeship and the “New Medical Education” / T. Dornan // Journal of the Royal Society of Medicine. – 2005. – Vol. 9(3). – pp.91–95 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1079407/ . – Назва з екрану.

General Medical Council. Tomorrow’s Doctors – Recommendations on

Health and Medicine in Medieval England / Learning History Site. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.historylearningsite. co.uk/health_and_medicine_in_medieval _.htm . – Назва з екрану.

Kopelman P. The Future of UK Medical Education Curriculum – What Type of Medical Graduates Do We Need? / Peter Kopelman // Future Hospital Journal. – 2014. – Vol. 1. – No 1. – pp.41–46.

Medical Education in 1858 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.thornber.net/medicine/html/scimedph.html. – Назва з екрану.

Reinarz J. Towards a History of Medical Education in Provincial England / J. Reinarz [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.evolve360.co.uk/data/10/docs/17/17reinarz.pdf. – Назва з екрану.

Report of the Royal Commission on Medical Education 1965–1968. – London: HMSO, 1968. – 302 p.

Rivlin J. J. Getting a Medical Qualification in England in the Nineteenth Century / J. J. Rivlin [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.evolve360.co.uk/data/10/docs/09/09rivlin.pdf. – Назва з екрану.

Smith R. Medical Discipline: the Professional Conduct of the GMC 1858 – 1990 / Russell G. Smith. – Oxford: Oxford University Press, 1994. – 117 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)