DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126958

ВИХОВУЄМО ГРОМАДЯНИНА

Раїса Крат

Анотація


Стаття присвячена проблемі громадянсько-патріотичного виховання дітей у школі та в позаурочний час. Метою статті є розкриття сучасних форм і методів громадянського виховання. Актуальність обумовлена процесом становлення України як суверенної демократичної держави. Особлива увага акцентується на виховних заходах, які покликані формувати громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Ключові слова


педагогічна майстерність; виховання; гуманізм; особистість; демократичні цінності; громадянин

Повний текст:

PDF

Посилання


Abbas, N. (2013). Kontseptsiia rozvytku hromadianskoi aktyvnosti shkoliariv [The Concept of development of civiс activity of schoolchildren]. Journal Director of the School. No.22, pp.20–25.[in Ukrainian].

Bezhenar, G.(2013). Uchnivske samovriaduvannia jak zasib rozvytku liderskykh jakostei [Self-government of pupils as a means of development of leadership qualities]. Journal Director of the School. No.6, pp. 17–18. [in Ukrainian].

Bekh, I.D. (2003).Vykhovannia osobystosti: u 2 kn. Kn.1: Osobystisno orientovanyi pidkhid: teoretyko-tekhnolohichni zasady [Education of the person: in 2 books. B.1: Person-oriented approach: theoretical and technological foundations]. Kyiv: Lybid, pp. 50–75. [in Ukrainian].

Bekh, I.D. (2003).Vykhovannia osobystosti: u 2 kn. Kn.2: Osobystisno orientovanyi pidkhid: naukovo-praktychni zasady [Education of the person: in 2 books. B.2: Person-oriented approach: scientific and practical principles]. Kyiv: Lybid, pp.42–68. [in Ukrainian].

Rogozin, M.P. & Sukhomlynska, O.V. (2001). Hromadianyn – Derzhava – Hromadianske vykhovannia [Citizen-State-Civic Education]. Anthology. Donetsk, 262 p. [in Ukrainian].

Chorna, K.I.(2005). Vykhovannia moralnosti pidrostajuchoho pokolinnia: Nauk.-metod. posib. [Education of the morality of the younger generation]. Kyiv: Bohdana, pp.20–25. [in Ukrainian].

Derzhavnyi standart bazovoi i povnoi zahalnoi serednoi osvity (2004). [State standart of basic and complete secondary education]. Journal Education of Ukraine. No.5, pp. 5–12. [in Ukrainian].

Kontseptsiia hromadianskoi osvity v Ukraini (2013). [The Concept of Civic Education in Ukraine]. Journal Director of the School. No.20 (164), pp.7–10. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аббас. Н. Концепція розвитку громадянської активності школярів. Директор школи. – 2013. – №22. – С. 20–25.

Беженар. Г.Учнівське самоврядування як засіб розвитку лідерських якостей. Директор школи. – 2013. – №6. – С.17–18.

Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. – Кн.1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук. видання. – К.:Либідь, 2003. – С.50–75.

Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. – Кн.2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади: Наук. видання. – К.: Либідь, 2003. – С.42 – 68.

Громадянин – Держава – Громадянське виховання. Антологія / Упорядники М. П. Рогозін і О. В.Сухомлинська. – Донецьк, 2001. – 262 с.

Виховання моральності підростаючого покоління: Наук.-метод. посіб. /К.І.Чорна та ін.; за ред. К.І.Чорної.– К.: Богдана, 2005.– С.20–25.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти //Освіта України. – 2004.– №5.– С.5–12.

Концепція громадянської освіти в Україні //Директор школи. – 2001. – № 20 (164). – С. 7–10.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)