DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126961

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Ольга Гриб

Анотація


У статті проаналізовано основні теоретичні аспекти розвитку музично-педагогічної освіти на сучасному етапі. Виокремлено основні стратегічні освітні напрями котрі істотно впливають на підвищення якості освіти. Зроблено акцент на розвиток професійної майстерності вчителя музичного мистецтва. Висвітлено комплекс знань, умінь та навичок якими повинен володіти сучасний педагог-музикант. Складність професійної діяльності педагога-музиканта полягає в тому, що вона вимагає від вчителя знань, умінь та навичок у загально-педагогічній сфері, музично-педагогічній та виконавській.

Ключові слова


музично-педагогічна освіта; педагог-музикант; освітні технології; музичне мистецтво

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhigal, Z. (2006). Pedagogichni innovacii v teorii ta praktici zagalnogo myzichnoogo vihovannja [Pedagogical innovations in the theory and practice of general musical education]. Youth and market. Drohobych: Kolo, no. 8 (23), pp. 112–114. [in Ukrainian].

Zyazun, I.A. (1997). Krasa pedagogichnoi diji [The beauty of pedagogical action]. Kyiv: Ukrainian-Finnish Institute of Management and Business Publ., 302 p. [in Ukrainian].

Kozyr, A.V. (2008). Profesiyna maysternist vchiteliv muziki: teoriya i praktika formyvannja v sistemi bagatorivhevoi osvitu [Professional mastery of music teachers: theory and practice of formation in the system of multilevel education]. Kyiv: NPU them. M. Drahomanov Publ., 378 p. [in Ukrainian].

Olexyuk, O.M. & Tkach, M.M. (2004). Pedagogika dyhovnogo potencialy osobistosti: sfera myzichnogo mistectva [Pedagogy of spiritual potential of the person: sphere of musical art].Textbook. Kyiv: Knowledge of Ukraine Publ., 264 p. [in Ukrainian].

Fullan, M. (2000). Sili zmin vimirjyvannja glibuhu osvitnih reform [The forces of change: measuring the depth of educational reform] trans. from english G. Shiyan, R. Shiyan. Lviv: Chronicle, 269 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Жигаль З. Педагогічні інновації в теорії та практиці загального музичного виховання/ З.Жигаль // Молодь і ринок. – Дрогобич: Коло, 2006. – №8(23). – С. 112–114.

Зязюн І.А. Краса педагогічної дії: навч. посіб. для вчителів, аспірант., студ. /І. А. Зязюн, Г. М. Сагач. – К.: Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.

Козир А.В. Професійна майстерність учителів музики: теорія і практика формування в системі багаторівневої освіти: монографія /А.В. Козир. – Київ: НПУ ім. М.Драгоманова, 2008. – 378 с.

Олексюк О.М. Ткач М.М. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва: навч. посіб./ О.М. Олексюк, М.М. Ткач. – К.: Знання України, 2004. – 264 с.

Фуллан М. Сили змін: вимірювання глибини освітніх реформ. /М. Фуллан [перек. з англ. Г.Шиян, Р.Шиян]. – Львів: Літопис, 2000. – 269 с.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)