DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126965

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ E-LEARNING В РОЗВИТКУ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ ЦДОУ

Антон Заболоцький

Анотація


У статті представлено аналіз поняття системи підтримки e-learning в університеті. Сформульовано моделі використання системи підтримки е-learning як засобу розвитку ІКТ-компетентностей працівників центрів дистанційної освіти університетів. Сформульовані основні завдання, що повинна вирішувати система підтримки e-learning. Система підтримки e-learning у університеті була розроблена у контексті системного та інформаційного підходу відповідно до основних позицій щодо характерних властивостей, притаманних, з одного боку, педагогічним, з іншого боку, інформаційним системам.

Ключові слова


e-learning; дистанційна освіта; ІКТ-компетентность; ІКТ; вища школа

Повний текст:

PDF

Посилання


Zabolotskyi, A. Yu. (2016). Modeliuvannia systemy dystantsiinoho navchannia VNZ [Simulation of the system of distance learning of universities]. Scientific notes of the Berdyansk State Pedagogical University. Sеries: Pedagogical sciences, vol.1, pp. 94–99. [in Ukrainian].

Zabolotskyi, A. Yu. (2016). Suchasnyi stan dystantsiinoho navchannia u VNZ Ukrainy [The current state of distance learning in higher educational institutions of Ukraine]. Bulletin of the University of Dnipropetrovsk named after Alfred Nobel. Series: Pedagogy and Psychology, vol. 2, pp. 19–23. [in Ukrainian].

Zabolotskyi, A. Yu. (2016). Psykholohichni problemy dystantsiinoho navchannia vykladachiv v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Psychological problems of distance learning of teachers in the system of postgraduate pedagogical education]. Legal Bulletin of the University “KROK”, vol. 22, pp. 204–209. [in Ukrainian].dvanced Distributed Learning (2004). Sharable Content Object Reference Model (SCORM) [in English].

Zabolotskyi, A.Yu.(2017). Model of the use of e-learning support system for the development of ict-competency of the distance education centre’s employees of university. Information Technologies and Learning Tools 61.5., pp. 76–83. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Заболоцький А. Ю. Моделювання системи дистанційного навчання ВНЗ / А. Ю. Заболоцький // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер: Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 1. – С. 94–99.

Заболоцький А.Ю. Сучасний стан дистанційного навчання у ВНЗ України. /А. Ю. Заболоцький // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. – 2016. – № 2. – С. 19–23.

Заболоцький А.Ю. Психологічні проблеми дистанційного навчання викладачів в системі післядипломної педагогічної освіти. / А.Ю. Заболоцький // Правничий вісник Університету “КРОК”. – №22. – Випуск 22. – С. 204–209.

Advanced Distributed Learning. Sharable Content Object Reference Model (SCORM) 2004.

Zabolotskii, Anton Yu. “Model of the use of e-learning support system for the development of ict-competency of the distance education centre’s employees of university”. Information Technologies and Learning Tools 61.5 (2017): 76–83.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)