DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.128880

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ З ЗАЛУЧЕННЯМ КРЕАТИВНИХ МЕТОДІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРІВ ПЕДАГОГІВ

Ігор Гевко, Мирослав Пагута

Анотація


У статі розглянуто проблеми підвищення якості освіти при підготовці інженерів педагогів. Розглянуто основні проблеми якості освіти в Україні. Визначено, що для підвищення якості освіти необхідно залучати креативні методи навчання в освітній процес. В роботі наголошується, що підвищення ефективності традиційної системи відбувалося передусім шляхом упровадження нових підходів до методики проведення лекцій, семінарів, практичних занять, зокрема впровадження креативних методів в навчальний процес. Визначено, що викладач комп’ютерних технології повинен володіти так званим інноваційним компонентом: педагогічною діагностикою, рефлексією навчання, проектуванням освітніх систем, конструюванням навчального процесу, що веде до формування у нього нового педагогічного і технологічного мислення.

Ключові слова


педагогічна освіта; креативні методи; креативна педагогіка; якість освіти; вчитель комп’ютерних технологій; професійна компетентність; ефективність навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonova, O. Ye. (2007). Teoretychni ta metodychni zasady navchannya pedagogichno obdarovanyx studentiv: monografiya [Theoretical and methodological principles of teaching pedagogically gifted students]. Zhytomyr: ZHDU, 472 p. [in Ukrainian].

Hevko, I. V. (2017). Formuvannya i rozvytok profesionalizmu vchytelya texnologij: teoriya i metodyka [Formation and development of the professionalism of the teacher of technologies: theory and methodology]. Kamyanets-Podilsky: Axiom, 392 p. [in Ukrainian].

Dychkivska, I. M. (2004). Innovacijni pedagogichni texnologiyi [Innovative pedagogical technologies]. Kyiv: Academic Edition, 352 p. [in Ukrainian].

Savenkov, A. I. (1998). Osnovnyye podkhody k razrabotke kontseptsii odarennosti [Basic approaches to the development of the concept of giftedness]. Pedagogy. Moscov, no.3, pp. 24–29.[ in Russian].

Pavlyuk, R. O. Kreatyvnist yak skladova chastyna profesiynoyi pidhotovky maybutnikh uchyteliv [Creativity as an integral part of future teacher training]. Available at: http://www.rusnauka.com/16_NPM_2007/Pedagogica/22154.doc.htm [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонова О. Є. Теоретичні та методичні засади навчання педагогічно обдарованих студентів: монографія/ О. Є. Антонова// – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2007. – 472 с.

Гевко І. В. Формування і розвиток професіоналізму вчителя технологій: теорія і методика: монографія/ І. В. Гевко// –. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – 392 с.

Дичківська I. М. Інноваційні педагогічні технології / I. М. Дичківська// – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

Савенков А. И. Основные подходы к разработке концепции одарённости / А. И Савенков // Педагогика. – М., 1998. – № 3. – С. 24–29.

Павлюк Р. О. Креативність як складова частина професійної підготовки майбутніх учителів [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.rusnauka.com/16_NPM_2007/Pedagogica/22154.doc.htm.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)