DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.128978

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Наталія Лалак, Інга Бурч

Анотація


У статті розкрито теоретичний аспект організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів. Визначено стан розробленості досліджуваної проблеми у наукових і методичних джерелах, уточнено сутність та зміст поняття “навчально-дослідницька діяльність”. Авторами обгрунтовано особливості, види, етапи та визначено дидактичні функції дослідницької роботи, закцентовано увагу, що така діяльність формує творчу, самостійну й ініціативну позицію молодших школярів; розвиває загальнонавчальні уміння та навички; реалізує принцип зв’язку навчання з життям.

Ключові слова


нова українська школа; молодші школярі; навчально-дослідницька діяльність; ключові компетентності; урок-дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Hilberh, T. (2014). Navchalno-doslidnytska diialnist na urokakh pryrodoznavstva [Educational and research activity at the lessons of natural science]. Elementary school teacher, vol.7–8, pp. 15–17. [in Ukrainian].

Kysel, L. (2017). Doslidnytska diialnist na urokakh literaturnoho chytannia [Research activity at literary reading lessons]. Elementary school teacher, vol.1, pp. 28 – 31. [in Ukrainian].

Kolomiiets, M. (2015). Navchalno-doslidnytska diialnist ditei molodshoho shkilnoho viku [Educational and research activity of children of elementary school age]. Zavuchu. Use dlia roboty, vol.9 – 10, pp.25–29. [in Ukrainian].

Miier, T. I. (2016). Orhanizatsiia navchalno-doslidnytskoi diialnosti molodshykh shkoliariv u vzaiemodii z soboiu ta z inshymy [Organization of educational and research activity of junior pupils in interaction with themselves and with others]. Kirovohrad: FO-P Aleksandrova M. V. Publ., 424 p. [in Ukrainian].

Pidlasyi, I. P. (2004). Pedahohika: 100 pytan – 100 vidpovidei [Pedagogy: 100 questions – 100 answers]. Moscov: Vydavnytstvo VLADOS – PRES Publ., 267 p. [in Ukrainian].

Savchenko, O. Ya. (2012). Navchalne seredovyshche yak chynnyk stymuliuvannia doslidnytskoi diialnosti molodshykh shkoliariv [Educational surrounding as a factor in stimulating the research activities of junior pupils]. Scientific notes of the Junior Academy of Sciences of Ukraine, vol. 1, pp. 41 – 49. [in Ukrainian].

Skvortsova, S. & Onopriienko, O. (2015). Urok-doslidzhennia z matematyky u pochatkovii shkoli [Research lesson on math in elementary school]. Elementary School, vol. 12, pp. 13–17. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гільберг Т. Навчально-дослідницька діяльність на уроках природознавства / Т. Гільберг, Т. Сак // Учитель початкової школи, 2014. – №7-8. – С. 15–17.

Кисель Л. Дослідницька діяльність на уроках літературного читання / Л. Кисель // Учитель початкової школи, 2017. – №1 – С. 28 – 31.

Коломієць М. Навчально-дослідницька діяльність дітей молодшого шкільного віку / М. Коломієць// Завучу. Усе для роботи. – 2015. – № 9-10. – С.25–29.

Мієр Т. І. Організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів у взаємодії з собою та з іншими: монографія / Тетяна Мієр. – Кіровоград: ФО-П Александрова М. В., – 2016. – 424 с.

Підласий І. П. Педагогіка: 100 питань – 100 відповідей: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. П. Підласий. – М.: Видавництво ВЛАДОС – ПРЕС, 2004. – 267 с.

Савченко О. Я. Навчальне середовище як чинник стимулювання дослідницької діяльності молодших школярів / О. Я. Савченко // Наукові записки Малої академії наук України. – 2012. – №.1. – С. 41 – 49.

Скворцова С. Урок-дослідження з математики у початковій школі / С. Скворцова, О. Онопрієнко // Початкова школа. – 2015. – № 12. – С. 13–17.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)