DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.131338

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Ірина Гириловська

Анотація


У статті здійснено аналіз моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників як педагогічної проблеми; обґрунтовано авторське бачення понять “професійна компетентність випускника професійно-технічного навчального закладу”, “професійна підготовка майбутнього кваліфікованого робітника”; уточнено поняття “моніторинг якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників”; виокремлено та охарактеризовано етапи проведення моніторингу якості професійної підготовки випускників професійно-технічних навчальних закладів.

Ключові слова


моніторинг; етапи моніторингу; професійна компетентність; професійна підготовка; майбутній кваліфікований робітник; професійно-технічний навчальний заклад

Повний текст:

PDF

Посилання


Zeer, E.F. (2003). Psihologiya professiy: ucheb. posob. dlya studentov vuzov [Sychology of professions: textbook. help. for university students]. Moscow, Akademicheskiy proekt, 336 p. [in Russian].

Markova, A.K. (1996). Psihologiya professionalizma [Рsychology of professionalism]. Moscow, Znanie, 308 p. [in Russian].

Podoliak, L.H.(2006). Psykholohiia vyshchoi shkoly: navch. posib. [Psychology of Higher School: a manual]. Kyiv, TOV “Fil-studiia”, 320 p. [in Ukrainian].

Sysoieva, S.O. (2010). Problemy neperervnoi profesiinoi osvity: tezaurus naukovoho doslidzhennia: nauk. vyd. [Problems of continuing professional education: thesaurus of scientific research]. Kyiv, Vyd. dim “EKMO”, 362 p. [in Ukrainian].

Schruder, H. (1999). Theorie und Praxis der Erziehung [The theory and practice of education]. Munchen, 103 p. [in Germany].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Зеер Э.Ф. Психология профессий: учеб. пособ. для студентов вузов / Э.Ф. Зеер. – 2-е изд., доп. – М. : Академический проект. – 2003. – 336 с.

Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – М.: Знание, 1996. – 308 с.

Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: навч. посіб. [Електронний ресурс] / Л.Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – К.: ТОВ “Філ-студія”, 2006. – 320 с. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua

Сисоєва С.О. Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження: наук. вид. / С.О. Сисоєва, І.В. Соколова // НАПН України; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих; МОН України; Маріупольський держ. гуманітарний ун-т. – К.: Вид. дім “ЕКМО”, 2010. – 362 с.

Schruder H. Theorie und Praxis der Erziehung / H. Schruder. – Munchen. – 1999. – P. 103.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)