№ 4(159) (2018)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.4(159).2018

Зміст

Статті

АСИМІЛЯЦІЯ В ОСВІТІ КОРІННИХ НАРОДІВ КАНАДИ PDF
Наталія Мукан, Ірина Миськів, Марія Запотічна
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Сергій Ящук
АКТУАЛІЗАЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ PDF
Наталія Арістова
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
Ірина Гириловська
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Ірина Пастирська, Ольга Якимович
МОДЕРНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США PDF
Любов Манюк, Наталія Кучумова
СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-СВІДОМОЇ ОСОБИСТОСТІ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ КІНЦЯ XVIII СТ. – 1939 Р. PDF
Марія Багрій
СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ ЗА ДОПОМОГОЮ УЧАСТІ У ВОЛОНТЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ярослав Слуцький
МОНІТОРИНГ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РОБОТИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Сергій Карасєвич
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ТЕСТУВАННЯ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ PDF
Юлія Корницька
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF
Сергій Гуров
МЕТОДИКА ФУНДАМЕНТАЛІЗОВАНОГО НАВЧАННЯ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОМУ ПРОГРАМУВАННЮ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Ірина Бардус
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ PDF
Катерина Біницька
ЦІННІСНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Ірина Западинська
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОСЛУГ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ВИРОБНИЧОГО КЛАСТЕРУ PDF
Ліна Короткова
УКРАЇНСЬКА МОВА У ФОКУСІ ПЕРСПЕКТИВ РЕФОРМУВАННЯ СТАРШОЇ ШКОЛИ PDF
Неллі Бондаренко, Сергій Косянчук
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА” PDF
Лариса Бачієва
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО ЧИТАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Юлія Задунайська
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ З ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. ПО ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС PDF
Володимир Мудрян
СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ “ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ ДО РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ” МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ PDF
Тетяна Павлюк
ВПЛИВ ЕМОЦІЙ НА КОГНІТИВНІ ПРОЦЕСИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ ПЕРШОГО КУРСУ НАВЧАННЯ PDF
Галина Колесник
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ У СТУДЕНТІВ ВНЗ ЧЕРЕЗ ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВ ФІЛОСОФСЬКОЇ ОСВІТИ PDF
Оксана Шульженко
ГРАФІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ЗВО PDF
Андрій Улич
ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ АВГУСТИНА ВОЛОШИНА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ PDF
Світлана Бобела
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДОМ КЕЙСІВ PDF
Валентина Самілик
МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО СЦЕНІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА PDF
Хуан Ханьцзе
ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ТА СТРУКТУРА ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ PDF
Микола Вовчанський
КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БОРТПРОВІДНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Інна Радзівілова
ОСТАП МАКАРУШКА ПРО ВПЛИВ ВІЙНИ НА ВИХОВАННЯ ДИТИНИ PDF
Леся Бодак
СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРА ЗАКЛАДУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ PDF
Людмила Міськевич
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ PDF
Орися Любінська