DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.131340

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США

Любов Манюк, Наталія Кучумова

Анотація


У статті висвітлено основні результати дослідження досвіду університетів США стосовно модернізації підготовки майбутніх лікарів; описано структуру вищої медичної освіти у США; визначено пріоритетні напрями та перспективи актуалізації освітніх програм і навчальних планів медичних шкіл цієї країни. Виявлено, що діяльність університетів США спрямована на модернізацію навчального процесу, використання новітніх технологій (електронне навчання, віртуальні пацієнти, телемедицина, мобільні технології, електронні соціальні мережі), впровадження освітніх інновацій у навчальні плани з метою підготовки компетентних лікарів.

Ключові слова


модернізація; майбутній лікар; вища медична освіта; університети США

Повний текст:

PDF

Посилання


AMA Accelerating Change in Medical Education Consortium. [Elecronic resource]. Electronic data. Mode of access: https://www.ama-assn.org/ama/pub/about-ama/strategic-focus/accelerating-change-in-medical-education/schools.page. Title from the screen.

American Medical Association [Electronic resource]. [Internet-portal]. Electonic data. Mode of access: http://www.ama-assn.org/ama. – Title from the screen.

Cook, D., Levinson, A. & Garside, S. (2008). Internet-Based Learning in Health Professionals: A Meta-analysis [Electronic resource]. pp. 1181–1196. Mode of access: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=182536. Title from the screen.

Ellaway, R. & Masters, K. (2008). AMEE Guide 32: e-Learning in medical education Part 1: Learning, teaching and assessment [Electronic resource]. Med Teach. Electronic data. Vol. 30(5). P. 455–473. Mode of access: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01421590802108331. Title from the screen.

Manyuk, L. V. (2016). Computerization in Higher Medical Education of the USA and Ukraine. [Electronic resource]. Information technologies in education. No. 27 (27), pp. 222–232]. Mode of access: http://ite.kspu.edu/Issue_27/p-222-232. Title from the screen.

NYU School of Medicine [Electronic resource]. Mode of access: http://www.med.nyu.edu/school/education-training. Title from the screen.

Perelman School of Medicine. University of Pennsylvania [Electronic resource]. Mode od access: http://www.med.upenn.edu/. – Title from the screen.

Ruiz, J. G., Mintzer, M. J. & Leipzig, R. M. (2006). The impact of E-learning in medical education [Electronic resource]. Acad Med.Vol. 81(3), pp. 207–212. Mode of access: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16501260. Title from the screen.

Stanford Medicine [Electronic resource]. Mode of access: http://med.stanford.edu/. Title from the screen.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)