DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.131490

ЦІННІСНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Ірина Западинська

Анотація


У контексті процесів реформування в Україні перед освітою постають завдання підготовки людини до життя в якісно нових соціальних та економічних умовах. Для цього освіта і система виховання повинні переорієнтуватися на формування у студентів інноваційного типу мислення та дій. Назріла потреба підготовки людини до життя у глобалізованому просторі, де відбуваються значні динамічні зміни та істотний вплив на особистість. У сучасних умовах іноземне спілкування стало важливим компонентом майбутньої професійної діяльності спеціаліста, у зв’язку з чим значно збільшується роль дисципліни “Іноземна мова” в немовних ВНЗ. У статті обґрунтовано сутність ціннісного підходу щодо формування мовної поведінки фахівців економічних спеціальностей у процесі вивчення іноземних мов. Визначено напрямок розвитку сучасної економічної освіти.

Ключові слова


мовна поведінка; освіта; ціннісний підхід; гуманітарна освіта; мовна особистість

Повний текст:

PDF

Посилання


Valeeva, A. F. (2003). Yazyikovoe povedenie v polietnicheskom obschestve (sotsiologicheskaya diversifikativnost) [Linguistic behavior in a multiethnic society (sociological diversification)]. (Ed.). G. V. Dyilnova. Publishing house of the Saratov University, 312 p. [in Russian].

Vinokur, T. G. (1993). Movets i sluhach. Varianty movnoi povedinky [Speech and listener. Variations of linguistic behavior]. Moscow: Science, 172 p. [in Ukrainian].

Vikulina, M. A. (2001). Realizatsiya lichnostno-orientirovannogo protsessa podgotovki pedagogov [Realization of the person-oriented process of teacher training]. Novgorod: Publishing house, 153p. [in Ukrainian].

Zhinkin, N. I. (1982). Rech kak provodnik informatsii [Speech as a conduit of information]. Moscow: Science, 160p. [in Russian].

Zimnyaya, I. A. (1978). Psihologicheskie aspekty i obucheniya govoreniyu na inostrannom yazyike [Psychological aspects of learning to speak in a foreign language]. Moscow: Education, 160p.

Bakaeva, G. E., Borisenko, O. A., Zuenok, I. I., Ivanischeva, V. O., Klimenko, L. Y., Kozimirska, T. I. & Kostritska, S. I. et al (2005). Programa z angliyskoyi movy dlia profesiynogo spilkuvannya [English language program for professional communication]. Kyiv: Lenvit, 119p. [in Ukrainian].

Strategiya reformuvannya osviti v Ukrayini: rekomendatsiyi z osvitnoyi polityk (2003). [Strategy for reforming education in Ukraine: recommendations on educational policy]. Kyiv: K. I. C. 296 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Валеева А. Ф. Языковое поведение в полиэтническом обществе (социологическая диверсификативность) / Под ред. Г. В. Дыльнова. – Саратов: Изд-во Саратовского гос. ун-та, 2003. – 312 с.

Винокур Т. Г. Мовець і слухач. Варіанти мовної поведінки. – М.: Наука, 1993. – С. 172.

Викулина М. А. Реализация личностно- ориентированного процесса подготовки педагогов. – Н. Новгород: Изд-во ВГИПИ, 2001. – 153 с.

Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. – М.: Наука, 1982. – 160 с.

Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. – М.: Просвещение, 1978. – 160 с.

Програма з англійської мови для професійного спілкування / Бакаєва Г. Є., Борисенко О. А., Зуєнок І. І., Іваніщева В. О., Клименко Л. Й., Козимирська Т. І., Кострицька С. І., Скрипник Т. І., Тодорова Н. Ю., Ходцева А. О. – К.: Ленвіт, 2005 – 119 с.

Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики. – К.: K. I. C., 2003. – 296 c.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)