DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.131497

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ З ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. ПО ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС

Володимир Мудрян

Анотація


У статті розглянуто в розрізі історичних аспектів особливості підготовки вчителя фізичної культури. Здійснено порівняльно-історичний аналіз радянського та сучасного спорту. Освітлені особливості та проблеми підготовки вчителів фізичної культури в розрізі другої половини ХХ ст. до наших днів, а так само знайдені і запропоновані шляхи вирішення цих проблем. В системі вищої професійної освіти розглядається зміст професійної діяльності та моделі підготовки фахівця. Проведено порівняльно-історичний аналіз радянського та сучасного спорту.

Ключові слова


фізична культура; підготовка вчителів; фізичне виховання; фізична освіта; самовиховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Istoriia rozvytku fizychnoho vykhovannia v Ukraini (2010). [History of the development of physical education in Ukraine]. [Electronic resource]. URL: http://www.horting.org.ua/node/1642 [in Ukrainian].

Shkilni prohramy z fizychnoi kultury v 1950-1980-e rik [School curriculums in physical culture in the 1950s-1980s]. [Electronic resource]. URL:http://lib4all.ru/base/B3139/B3139Part25-188.php[in Ukrainian].

Pronikov, O. (2015). Pidhotovka vchytelia fizychnoi kultury. Dosvid ta perspektyva [Teacher Physical Training. Experience and Perspectives].

Physical education, sports and health culture in modern society: a collection of scientific works, no.1 (29). [in Ukrainian].

Iurieva, L., Sava, M. & Yavorskyi, Yu. (2009). Osoblyvosti profesiinoi maisternosti maibutnoho fakhivtsia fizychnoi kultury [Features of professional skill of future specialist of physical culture]. Physical

education, sports and health culture in modern society: a collection of scientific work, no.3. [in Ukrainian].

Sushchenko, L. P. (2003). Profesiina pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia ta sportu (teoretyko-metodolohichnyi aspekt) [Professional training of future specialists in physical education and sport (theoretical and methodological aspect)]. Zaporizhzhia: ZDU, 442 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Історія розвитку фізичного виховання в Україні [Електронний ресурс]/УФХ: інформ.-довідковий портал. 2010. URL: http://www.horting.org.ua/node/1642

Шкільні програми з фізичної культури в 1950-1980 рік[Електронний ресурс]/Книги для всіх. URL:http://lib4all.ru/base/B3139/B3139Part25-188.php

Проніков О. Підготовка вчителя фізичної культури. Досвід та перспектива/О.Проніков // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць.– 2015.– № 1 (29).

Юр’єва Л., Сава М., Яворський Ю. Особливості професійної майстерності майбутнього фахівця фізичної культури / Лариса Юр’єва, Микола Сава, Юрій Яворський//Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць. – 2009. – №3.

Сущенко Л. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект): монографія / Л. П. Сущенко. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – 442 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)