DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.131500

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ У СТУДЕНТІВ ВНЗ ЧЕРЕЗ ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВ ФІЛОСОФСЬКОЇ ОСВІТИ

Оксана Шульженко

Анотація


У статті розкрито проблему естетичного виховання у студентів, як формування суб’єкта естетичної свідомості, не зводиться до естетичної освіти, тобто до засвоєння певної суми знань з естетичної теорії. Вона вимагає виходу на більш широку культурну сферу, що сприятиме формуванню всебічної особистості.

Проте основним акцентом сутності естетичного виховання є вплив на розвиток особистості. Естетичне відношення як людський спосіб життєдіяльності повністю, в усьому своєму об’ємі є предметом естетичного виховання. Виховання виявляє природні здібності людини, створює умови для їх реалізації і, спираючись на них, формує систему здібностей до творчої діяльності, намагається розвинути її до рівня, що забезпечує необхідне суспільству художнє ставлення до світу.

Ключові слова


філософія основ освіти; етика; студенти; виховання; моральні відносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Butenko, V. (2002). Kulturotvorchi idei v systemi estetychnoho vykhovannia uchnivskoi molodi [Cultivating ideas in the system of aesthetic education of student youth]. A collection of scientific works. The pedagogical sciences. Vol.31, Kherson: Ailant, pp. 188 – 191. [in Ukrainian].

Bitaiev, V. A. (2003). Estetychne vykhovannia i humanizatsiia osoby [Aesthetic education and humanization of a pers]. Kyiv, p.196. [in Ukrainian].

Perederii, V.F. (Ed.). (1976). Estetychne vykhovannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Aesthetic education in higher educational establishments]. Kyiv: Higher school, p.18. [in Ukrainian].

Kalinin, Yu. A. & Kharkovshchenko, E. A. (2000). Relihiieznavstvo [Religious studies]. Textbook. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Kudin, V.O. (1983). Mystetstvo i dukhovnyi svit molodi [Art and the spiritual world of youth]. Kyiv: rad.shkola, 96 p. [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V.O. (2000). Suchasni problemy osobystisno zoriientovanoho vykhovannia [Modern problems of personally oriented education]. Materialy Vseukrainskoi nauk.- prakt. konf. – Proceedings of All-Ukrainian Scientific Practical Conference (p.22). Kyiv: Science World [in Ukrainian].

Tereshchenko, Yu. (2002). Filosofiia osvity ta nauky moralno-etychnoho vykhovannia [Philosophy of education and science of moral and ethical education]. Education path, no.3, pp.11–15. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бутенко В. Культуротворчі ідеї в системі естетичного виховання учнівської молоді //Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Вип. ХХХІ. – Херсон: Айлант, 2002. – С. 188 – 191.

Бітаєв В. А. Естетичне виховання і гуманізація особи. – К. 2003. – С. 196.

Естетичне виховання у вищих навчальних закладах/ В.Ф. Передерій відп. Ред. – К.: Вища школа, 1976. – С.18.

Калінін Ю. А., Харковщенко Е. А. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Наукова думка, 2000.

Кудін В.О. Мистецтво і духовний світ молоді. К.: Рад. школа, 1983 – 96 с.

Сухомлинський В.О. Cучасні проблеми особистісно зорієнтованого виховання: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., – К.: Науковий світ, 2000. – C. 22.

Терещенко Ю. Філософія освіти та науки морально-етичного виховання // Шлях освіти. – 2002. – № 3. – с.11–15.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)