DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.131625

ОСТАП МАКАРУШКА ПРО ВПЛИВ ВІЙНИ НА ВИХОВАННЯ ДИТИНИ

Леся Бодак

Анотація


У статті розкрито погляди О. Макарушки на соціальні, психологічні та педагогічні аспекти впливу війни та військових дій на формування підростаючого покоління. З’ясовано, що війна спричиняє переоцінку цінностей. Вивчено вплив війни на суспільство, молодь, на формування дисциплінованості, співчуття, справедливості, патріотизму, національної ідентичності, релігійності. Розкрито негативні наслідки впливу війни на молодь, виокремлено завдання вчителя та школи щодо формування позитивних рис характеру молоді. Надано оцінку війні як антигуманному способу розв’язання проблем. Розкрито роль учителів та школи у вихованні учнів у післявоєнний час.

Ключові слова


війна; виховання; учні; школа; цінності виховання; формування характеру; О. Макарушка

Повний текст:

PDF

Посилання


Ilevich, R. (1918). Zadachi nashoho naukovoho pysmenstva v teperishniu poru [The Problems of Our Scientific Writing in the Present Period]. Our School, R. IX, Zsh 3-4, pp. 21 – 24.[in Ukrainian].

Kaushnyan, A. (2014). Modernizatsiia ukrainskoho narodu pid vplyvom viiny: istoriia i suchasnist [Modernization of the Ukrainian people under the influence of war: history and modernity]. Velyki viiny, velyki transformatsii: istorychna sotsiolohiia 20-ho stolittia, 1914-2014: Materialy mizhnarodnoi nauk.-prakt. konf. (m. Kyiv, 27-28 lystopada 2014 r.) – Great Wars, Great Transformations: Historical Sociology of the 20th Century, 1914-2014: Proceedings of the International Scientific Conference (pp.70 – 81). (Kyiv, November 27-28, 2014). (Eds.). A.A. Melnichenko, P.V. Kutuyev, A.O. Migalush. Kyiv: Politechnika.[in Ukrainian].

Macarushka, O. (1917). Vplyv viiny na vykhovanie [The Influence of the War on the Nurse]. Lviv: Print. Scientific Comrade to them. Shevchenko, 20 p. [in Ukrainian].

Makarushka, O. (1928). Potreby khvyli [Wave Needs]. Ukrainian School, R. XIII, Part 1, pp. 1 – 3. [in Ukrainian].

Nagaevsky, I. (1994). Istoriia Ukrainskoi derzhavy XX stolittia [History of the Ukrainian state of the XX century]. Kyiv: Ukrainian writer, 412 p.[in Ukrainian].

Sviate pysmo (2007). [Sainted Letter]. Rome: View of Fathers Vasilian “Missionary”, 350 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ілевич Р. Задачі нашого наукового письменства в теперішню пору / Р. Ілевич // Наша школа. – 1918. – Р. IX. – Зш. 3-4. – С. 21 – 24.

Каушнян А. Модернізація українського народу під впливом війни: історія і сучасність / А. Каушнян // Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914 – 2014: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 – 28 листопада 2014 р.) / Уклад. А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш. – К.: Політехніка, 2014. – С. 75 – 77.

Макарушка О. Вплив війни на вихованє / О. Макарушка. – Львів: Друк. Наукового Товариста ім. Шевченка. – 1917. – 20 с.

Макарушка О. Потреби хвилі /О. Макарушка // Українська Школа. – 1928. – Р. XIII. – Ч. 1. – С. 1 – 3.

Нагаєвський 1. Історія Української держави XX століття / І. Нагаєвський. – К.: Український письменник, 1994. – 412 с.

Святе письмо. – Рим: Вид-во отців Василіан “Місіонер”, 2007. – 350 с.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)