DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.133877

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО САМОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЕКСТРЕМАЛЬНІЙ СИТУАЦІЇ

Юрій Таймасов, Олена Зуб, Артем Турчинов

Анотація


У статті представлені результати дослідження мотивації військовослужбовців до самозбереження в екстремальній ситуації. Зазвичай екстремальну ситуацію розкривають з точки зору порушення працездатності, здоров’я, високого негативного рівня психічного напруження й напруженості. Екстремальна ситуація є ситуація життєдіяльності людини, до якої він так чи інакше діє, здійснюючи певну діяльність. Проведено аналіз вітчизняних і зарубіжних авторів, які займаються даною проблемою. Викладено теоретичні моделі мотивації самозбереження З. Фрейда, А. Маслоу, Г. Меррея. У дослідженні вивчається провідна мотивація військовослужбовців в екстремальній ситуації і аналізуються рівні мотивації самозбереження військовослужбовців. Дослідження проведено на чоловіках які служили в зоні проведення антитерористичної операції на сході України, використовувалася методика незакінчених пропозицій, тощо. Виявлено два рівня мотивації самозбереження військовослужбовців: індивідуальної та особистісної. Виявлено, що мотивація самозбереження військовослужбовців є провідною мотивацією в екстремальній ситуації.


Ключові слова


екстремальна ситуація; мотивація; особистість; самозбереження; військовослужбовець

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Alekseychuk, I., Dobrovolska, N. & Nachata, O. (2002). Motyvy zaniat fizychnoiu kulturoiu i sportom u vyshchii shkoli [The training motives of physical culture and sport in high school]. Physical education, sport and health culture in modern society: Collection of scientific works. Lutsk, vol. 1, pp. 173–175 p. [in Ukrainian].

Ivannikov, V. (1998). Психологические механизмы волевой регуляции [Psychological mechanisms of strong-willed regulation]. Moscov: URAO. [in Russian].

Bochkaryova, S.I Vysotskaya, T.P. & Rostevanov, A.G. (2017). Sovremennoe sostoyanie i problemy razvitiya fizicheskoy kultury v vuze [The current state and problems of physical culture development in higher education institution]. Bulletin of Plekhanov Russian Academy of Economics. No. 4 (94), pp. 42–47. [in Russian].

Vanyuk, O. (2014). Orhanizatsiia provedennia samostiinykh fizkulturno-ozdorovchykh zaniat u VNZ [Organization of conducting independent physical education and recreation classes in higher educational institutions]. Collection of scientific works “Bulletin of the Zaporizhzhya National University. Physical education and sports”. No. 1,pp. 5–11. [in Ukrainian].

Mahomed-Eminov, M. (2007). Pozitivnaya psikhologiya cheloveka [Positive psychology of the person]. From psychology of the subject to life psychology: in 2 vol. Moscov. [in Russian].

Zavydivska, N. & Opolonets, I. (2010). Shliakhy optymizatsii fizkulturno-sportyvnoi diialnosti studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Ways of student’s physical culture and sports activity optimization of higher educational institutions]. Physical education, sport and health culture in modern society: Science colletion Volyn Lesia Ukrainka nat. univ. Lutsk: Volyn. Lesia Ukrainka nat. univ., No.2 (10),pp. 50–54. [in Ukrainian].

Mahomed-Eminov, M. (2006). Ekstremalnaya psikhologiya [Extreme psychology]. Vol. 2, Moscov. [in Russian].

Maslou, A. (2008). Motivatsiya i lichnost [Motivation and personality] 3rd edition. The lane with English. SPb.: St. Petersburg. [in Russian].

Obukhovsky, K. (2003). Galaktika potrebnostey: Psikhologiya vlecheniy cheloveka [Galaxy of requirements: Psychology of the person inclinations]. Moscov: Speech. [in Russian].

Kovalenko, Yu. (2014). Otsinka efektyvnosti innovatsiinykh pidkhodiv do orhanizatsii fizkulturno-ozdorovchoi roboty u VNZ [Assessment of the effectiveness of innovative approaches to the organization of physical culture and health work in universities]. Collection of scientific works “Bulletin of the Zaporizhzhya National University. Physical education and sports”. No. 1,pp. 20–27. [in Ukrainian].

Freud, Z. (2006). Ya i Ono [I and It]. Moscov. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алексейчук І. Мотиви занять фізичною культурою і спортом у вищій школі / І. Алексейчук,  Н. Добровольська, О. Начата // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Зб. наукових праць. – Луцьк, 2002. – Т. 1. – С. 173–175.

В. Иванников. Психологические механизмы волевой регуляции. – М.: УРАО, 1998.

Бочкарева С. Современное состояние и проблемы развития физической культуры в вузе / С.И. Бочкарева, Т.П. Высоцкая, А.Г. Ростеванов // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. – 2017. – № 4 (94). – С. 42–47.

Ванюк О. Організація проведення самостійних фізкультурно-оздоровчих занять у ВНЗ // Збірник наукових праць “Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт”. – 2014. – № 1. – С. 5–11.

М. Магомед-Эминов. Позитивная психология человека. От психологии субъекта к психологии бытия: в 2-х тт. – М, 2007.

Завидівська Н. Шляхи оптимізації фізкультурно-спортивної діяльності студентів вищих навчальних закладів / Н. Завидівська, І. Ополонець // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – № 2 (10). – С. 50–54.

М. Магомед-Эминов. Экстремальная психология. Т. 2. – М., 2006.

А. Маслоу. Мотивация и личность. 3-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2008.

К. Обуховский. Галактика потребностей: Психология влечений человека. – М.: Речь, 2003.

Коваленко Ю. Оцінка ефективності інноваційних підходів до організації фізкультурно-оздоровчої роботи у ВНЗ// Збірник наукових праць “Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт”. – 2014. № 1. – С. 20–27.

З. Фрейд. Я и Оно. – М., 2006.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)