№ 5(160) (2018)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.5(160).2018

Зміст

Статті

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ У США PDF
Ірина Зварич, Олег Януш
ВИБІР ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНИХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ PDF
Олена Коваленко, Наталія Брюханова, Наталія Корольова
ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ З МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ У КАНАДІ PDF
Наталія Мукан, Надія Кобрин
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ “МОЗКОВОГО ШТУРМУ” НА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ВВНЗ) PDF
Вадим Рижиков
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВНЗ PDF
Ірина Волошанська, Зоряна Хало
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО САМОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЕКСТРЕМАЛЬНІЙ СИТУАЦІЇ PDF (English)
Юрій Таймасов, Олена Зуб, Артем Турчинов
АНДРАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ GOOGLE-ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Світлана Ізбаш, Сергій Пахомов
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНФОРМАТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ КОМІСІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ В КРАКОВІ) PDF
Вікторія Конопля, Наталія Кугай
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА ВНЗ PDF
Ірина Шалімова, Валентина Бурбига
АВТОБІОГРАФІЯ ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНЕ ДЖЕРЕЛО PDF
Ірина Розман
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
Тетяна Гурова
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА “ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я” PDF
Галина Ковальчук, Віра Кавчак
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF (English)
Вікторія Чорна, Тетяна Оліщук
ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ІННОВАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ PDF (English)
Лілія Кравчук
ДИНАМІКА СФОРМОВАНОСТІ КОМПОНЕНТІВ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ PDF
Ліана Бурчак, Станіслав Бурчак
ВИКОРИСТАННЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ФАХОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА” PDF
Олена Кашинська
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Тетяна Якимович
“МАЛЕНЬКА “СОНЕЧКОВА” СЮЇТА” МИКОЛИ ЛАСТОВЕЦЬКОГО В КОНТЕКСТІ ОПРАЦЮВАНЬ ОБРЯДОВИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ ДЛЯ ФОРТЕПІАНО PDF
Світлана Мудра
ІНШОМОВНА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ГЕОГРАФІВ PDF
Ольга Винник, Наталія Рубель
ВПЛИВ МИСТЕЦТВА ТА ДІЙСНОСТІ НА РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Олександр Плахотський
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Ольга Єсіпова
ЕКСПРЕСІЯ ТА ПСИХОЛОГІЗМ СОЦІАЛЬНИХ НОВЕЛ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА PDF
Ірина Кузьміна
ПОНЯТТЯ ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО БАКАЛАВРА З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК У ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАКОРДОННИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
Ганна Чемерис
АРТИСТИЗМ ЯК ВИЯВ ТВОРЧОГО НАЧАЛА МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА В ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Тетяна Багрій
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Оксана Мойко
АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF
Ігор Ножко
ПРОФЕСІОГРАМА МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ БОЙОВОГО ТА ОПЕРАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Анжеліка Любас
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕТНОМИСТЕЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У МУЗИЧНОМУ НАВЧАННІ PDF
Цяо Чжи
КОНЦЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІАНІСТКИ ДАРІЇ ГОРДИНСЬКОЇ-КАРАНОВИЧ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ США PDF
Юлія Осмачко
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА PDF
Світлана Давидова
ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧНІВ PDF
Крістіна Петрик
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ PDF
Олександра Кухтяк