DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.133904

ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ІННОВАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ

Лілія Кравчук

Анотація


У статті проаналізовано основні проблеми (педагогічні, методичні, організаційні) пов’язані із запровадженням вивчення іноземної мови в початковій школі; з’ясовано тенденції іншомовної освіти у Європейському мовному просторі; розкрито особливості запровадження іноземної мови в початковій школі України (90-ті роки XX ст.); обґрунтовано можливість і доцільність раннього навчання іноземних мов молодших школярів.

Проведено аналіз теоретичних праць вітчизняних та зарубіжних фахівців, який свідчить, що у контексті дослідження іншомовної освіти не існувало однозначної думки стосовно запровадження іноземної мови з другого чи з першого класу. Проте можна відзначити першочерговість цього питання у контексті вимог Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.


Ключові слова


іноземна мова; початкова школа; тенденції іншомовної освіти; молодші школярі; Європейські рекомендації з мовної освіти

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Belyaev, B.V. (1968). Psychological analysis of the new methodical principles of teaching foreign languages. Foreign languages at school, no. 3, pp.27–31.

Vygotsky, L. V. (1986). Pedagogical Psychology. Moscov: Enlightenment, 316 p.

Dronov, V.V. (1985). Psychological and methodological bases of teaching foreign languages of elementary school children. Foreign languages at school, no.4, pp.93–95.

Elkonin, D. B. (1978). Psychology of the game. Moscow: Pedagogics, 304 p.

Zaporozhets, A. B. (1986). Selected psychological works. Psychological child development. Moscov: Known, 316 p.

Zimnya, I.A. (1978). Psychological Aspects of Learning of Speak of Foreign Language. Moscov: Enlightenment, 159 p.

Ivanova, V. N. (1989). Meeting on experimental teaching of languages in elementary school. Foreign languages at school, no.1, pp.100–114.

Kremin, V.G. (2006). Qualitative education: modern requirements. Pedagogy and psychology, no.4, pp.5–10.

Nikolayeva, S. Yu. & Onischenko, K. I. (Ed.). (2005). International Forum “Language Education: Ways to European Integration”: Abstracts of Thoughts. Kyiv: Lentiv, 290 p.

Nikolayeva, S. Yu. & Onishchenko, K.I. (2005). Modern trends of language education in Ukraine. Kyiv: Lentiv, pp.6–7.

Elkonin, D. B. & Wenger, A. L. (1988). Features of mental development of children 6–7 years. Moscov, 136 p.

Panova, L.S. (1999).Teaching a foreign language at school. Kyiv: Genesis, 368 p.

Plahotnik, V.M. (1995). Learning foreign languages in a high school: the concept and its implementation. Foreign languages, no. 1, pp. 13–15.

Pokroeva, L. (2006). Problems of preparation for the study of six-year-children. Pedagogy and psychology, no.4, pp. 5–10.

Programs for general education institutions. Foreign languages 5–11 grades. Kyiv: Education, 1991, 1995, 2002/2003, 148 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)