DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.136847

ПРЕДМЕНТО-МОВНЕ ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ (CLIL) В АГРАРНИХ І ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Зоряна Дзюбата

Анотація


У статті розглянуто ефективність предметно-мовного навчання (CLIL) у вищих аграрних і технічних закладах освіти в Україні. Проведено аналіз понять CLIL (предметно-мовне навчання), ESP (англійська мова за професійним спрямуванням), EMI (англійська мова як мова викладання), визначено переваги та недоліки цих методик на сучасному етапі їх імплементації в українських вищих аграрних і технічних закладах освіти. Проаналізовано вимоги та шляхи реалізації ідей CLIL в сучасній освітній системі, а саме: актуальність методики та компоненти CLIL курсу, підготовка викладачів та методичних матеріалів, мотивація і допомога студентам, труднощі імплементації, очікувані результати в плані мовної підготовки та засвоєння професійно-важливих знань та умінь та інше.

Ключові слова


предметно-мовне навчання (CLIL); аграрні та технічні вищі навчальні заклади освіти; англійська мова за професійним спрямуванням (ESP); мотивація; комунікативна підготовка; професійно-важливі знання та уміння

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Coyle, D. (2010). Content and language integrated learning / D. Coyle, P. Hood, D. Marsh, Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 182 p.

Hammond, J. What is scaffolding? / J. Hammond, P. Gibbons, Macquarie University Teachers’ voices, 2005. Vol. 8. P. 8–16.

Kovacs, J. (2014). CLIL – Early competence in two languages / In Kovács, J. & Benkő, É. T. (Eds.), The World at Their Feet: Children’s Early Competence in Two Languages through Education Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 2014. p. 15–97.

Marsh, D. (2002) Content and Language Integrated Learning (CLIL): The European Dimension – Actions,Trends and Foresight Potential. – Cambridge University Press 2002. – 552 p.

Marsh, D. Language Awareness and CLIL.In J. Cenoz; N.H. Hornberger (Eds.), Encyclopedia of Language and Education. Knowledge about Language, 2nd edition, Volume 6. New York: Springer Science and Business Media LLC, 2007, p. 233–246.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)