№ 6(161) (2018)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.6(161).2018

Зміст

Статті

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ: ПРИНЦИПИ ТА СТРАТЕГІЇ ПОБУДОВИ ПРОГРАМ PDF
Елліна Панасенко, Світлана Сурчилова
ІТ-МЕТОДИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ: ЗМІСТ І СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ PDF
Наталія Арістова
ПОЧАТКОВА ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА – ВАЖЛИВА ЛАНКА ПІДГОТОВКИ ОСОБИСТОСТІ ДО ЖИТТЯ PDF
Олександр Шпак, Світлана Булавенко, Наталія Примаченко
ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ PDF
Наталія Бахмат
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ЛІКАРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗАПИТАНЬ PDF
Ірина Кишакевич
СПЕЦИФІКА ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ДЛЯ ДІТЕЙ КОРІННИХ НАРОДІВ КАНАДИ У ПЕРІОД РАННЬОГО ДИТИНСТВА PDF
Наталія Мукан, Ірина Миськів, Марія Запотічна
СПЕЦИФІКА ВИХОВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ ПІДЛІТКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ФОРМИ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС PDF
Вікторія Яковлєва
ПРЕДМЕНТО-МОВНЕ ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ (CLIL) В АГРАРНИХ І ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF (English)
Зоряна Дзюбата
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО В СТРУКТУРІ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF
Валентина Мішедченко, Сергій Пішун
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ PDF
Лариса Дудікова
ВЕБ-КВЕСТ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
Інна Шелудько
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Юрій Калічак
АНАЛІЗ СИСТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ PDF
Камілла Магрламова
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ПЕДАГОГІВ PDF
Наталія Павинська
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ PDF
Ірина Гириловська
СУТНІСТЬ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ У ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ PDF
Сергій Гуров
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ У СТУДЕНТІВ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ МЕДІАТЕКСТІВ PDF
Тетяна Бешок
ПЕДАГОГІЧНИЙ ТОПОС “БУРСИ”: РЕФЛЕКСІЇ ІВАНА ФРАНКА НА ОСВІТЯНСЬКУ ПРОБЛЕМАТИКУ PDF
Володимир Микитюк
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ ШЛЯХОМ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИРОДНИЧОНАУКОВИХ І ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Маріанна Пайкуш
КАЗКА ЯК МОТИВАЦІЙНИЙ ЧИННИК ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
Ганна Андрєєнкова, Лариса Колодіна
АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТТЄВОГО АПАРАТУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІКИ PDF
Світлана Кушнірук
“БУКОВИНСЬКИЙ СОЛОВЕЙКО”, “УКРАЇНСЬКИЙ КАРУЗО”, “СПІВАК, ЯКИЙ МАЄ БОГОМ ДАНИЙ ТЕНОРОВИЙ ГОЛОС НАЙСОЛОДШОЇ ЗВУКОВОЇ ПРИНАДИ”: ВИКОНАВСЬКА І МУЗИЧНО-ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАТНОГО ОРЕСТА РУСНАКА PDF
Корнель Сятецький
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОЕЗІЙ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ТА ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА У ТВОРЧОСТІ БОГДАНИ ФІЛЬЦ: СУСПІЛЬНО-КРЕАТИВНИЙ АСПЕКТ PDF
Дзвенислава Василик
ФОРТЕПІАННІ П’ЄСИ ДЛЯ МОЛОДІ КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ У ПРАКТИЦІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ФОРТЕПІАННОГО ЦИКЛУ ДЛЯ ДІТЕЙ СТЕФАНІЇ ТУРКЕВИЧ) PDF
Наталія Ек
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ PDF
Світлана Глікман
МИСТЕЦЬКА РЕФЛЕКСІЯ КОНЦЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОГО КАМЕРНОГО ХОРУ ІМ. Б. ЛЯТОШИНСЬКОГО ЯК СКЛАДОВОЇ СТАНОВЛЕННЯ ХОРОВОГО ВИКОНАВСТВА УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Юлія Стасюк
ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF
Олена Замфереско
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Маріанна Мирошникова
НЕБЕСНА СОТНЯ ЯК СИМВОЛІЧНО-САКРАЛЬНА ФОРМУЛА МАЙДАННОЇ ПОЕЗІЇ PDF
Соломія Баранська
КОРПОРАТИВНА ОСВІТА – ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ PDF
Галина Носуліч
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СТВОРЕННЯ СІМ’Ї У СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ PDF
Надія Шелест