МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Автор(и)

  • Лариса Дудікова

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.136849

Ключові слова:

професійно-етична компетентність, майбутні лікарі, педагогічні умови, методичні рекомендації, технологія, етапи формування

Анотація

У статті представлено методичні рекомендації щодо формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів протягом трьох етапів. Автор веде мову про важливість на початковому етапі проектування мети і завдань формування професійно-етичної компетентності з урахуванням таксономії цілей і професійних функцій, що їх виконуватимуть майбутні лікарі під час професійної діяльності; відбору та структурування змісту гуманітарних дисциплін відповідно до ціннісних орієнтацій соціально-комунікативної взаємодії майбутніх лікарів з пацієнтами. Під час пізнавально-пошукового етапу рекомендується застосовувати інноваційні форми і методи навчання для оволодіння студентами уміннями і навичками професійно-етичної поведінки; моделювати заняття, які імітують професійну діяльність на основі застосування інформаційно-комунікаційних технологій. На базовому етапі важливе значення має моделювання змісту занять на основі міждисциплінарного підходу, застосування технологій навчання, спрямованих на задоволення індивідуальних освітніх потреб студентів, уведення спеціального факультативного курсу для поглибленого оволодіння етичними нормами професійної діяльності та ін.

Біографія автора

Лариса Дудікова

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

Посилання

Atanov, H. O. (2008). Znannia yak zasib navchannia: navch. posibnyk [Knowledge as a learning tool: tutorial]. Kyiv: Kondor, 236 р. [in Ukrainian].

Bekh, I. D. (2003). Vykhovannia osobystosti. U 2 kn. Kn. 1. Osobystisno oriientovanyi pidkhid: teoretyko-tekhnolohichni zasady [Parenting. In 2 books. Book 1. Personally oriented approach: theoretical and technological principles]. Kyiv: Lybid, 280 р. [in Ukrainian].

Ovcharuk, O. V. (Ed.). (2004). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy [Competency approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives]. Kyiv: K.I.S. Publ., 112 р. (Library for Educational Policy). [in Ukrainian].

Rudnytska, O. P. (2005). Pedahohika: zahalna ta mystetska: navchalnyi posibnyk [Pedagogy: general and artistic: a manual]. Ternopil: Educational book – Bohdan, 360 р. [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. O. (1976). Problemy vykhovannia vsebichno rozvynenoi osobystosti. Vybrani tvory [Problems of education of a fully developed personality. Selected Works] vol. 5, Kyiv: Soviet school. Vol. 1, 654 р. [in Ukrainian].

Fromm, E. (2010). Maty chy buty? per. z anhl. [To be or to be? translation from English]. Kyiv: Ukr. pysm, 222 р. [in Ukrainian].

Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook 1: Cognitive Domain. New York: David McKey Co, 207 р. [in English].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті