DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.136850

ВЕБ-КВЕСТ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

Інна Шелудько

Анотація


У статті розглядається веб-квест як один з методів формування творчої особистості в сучасних умовах освіти. Охарактеризовано поняття “веб-квест”, проаналізовано види завдань для веб-квестів. Розкрито структуру та систему оцінювання веб-квестів. З’ясовано, що впровадження таких інноваційних методів в навчально-виховний процес як веб-квест сприяє підвищенню якості навчання, зацікавленості учнів і викладачів, розвитку компетенцій та є важливою стадією процесу реформування традиційної системи освіти в контексті глобалізації.

Ключові слова


веб-квест; інноваційні методи; інформаційно-комунікаційні технології; творча особистість

Повний текст:

PDF

Посилання


Kremen,V.H. (Ed.). (2008). Entsyklopedija osvity [Entsyklopedija of edukation]. Kyiv: Yuricom Inter, 1040 p. [in Ukrainian].

Moskal, Yu. (2008). Svitovi tendentsii rozvitku zaochnoi ta distantsiynoi vishchoi osviti [World tendencies of the development correspondence and distance higher education]. Psychology and society, vol. 3, pp. 116–122. [in Ukrainian].

Kurliand, Z.N., Kheljuk, R.I. & Semenova, A.V. et. al.; Kurliand, Z.N., (Ed.). (2007). Pedagogika vyshoji shkoly: navch. Posibnyk [Pedagogy of higher education: teach. guidances]. Kyiv: Znannia, 495 p. [in Ukrainian].

Selevko, G.K. (1998). Sovremennye obrazovatelnye tekhnologi [Modern educational technologies]. Moskov: Narodnoe obrasovanie:uchebnoe posobie, 256 p. [in Russian].

Sysoev, P.V. (2012). Didakticheskie svoystva i funktsii sovremennykh informatsionnykh i kommunikatsionnykh tekhnologiy [Didactical features and functions of modern informational and communicational technologies]. Foreign languages at shool, vol. 6. Moscow, pp. 12–21. [in Russian].

Osadchuk, O.L. (2009). Upravlenie samostoyatelnoy rabotoy studentov: metod. posobie [Management of the self-studying work of students: methodological guide]. Omsk: Publishing center KAN, 156 p. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України, головний ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040.

Москаль Ю. Світові тенденції розвитку заочної та дистанційної освіти / Ю. Москаль // Психологія і суспільство. – 2008. – №3. – С. 116–122.

Осадчук О.Л. Управление самостоятельной работой студентов: метод. пособие / О.Л. Осадчук. – Омск: Полиграф. центр КАН, 2009 – 156 с.

Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І., Семенова А.В. та ін.; за ред. З.Н. Курлянд. – 3-тє вид. – К.: Знання, 2007. – 495 с.

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование: учебное пособие, 1998. – 256 с.

Сысоев П.В. Дидактические свойства и функции современных информационных и коммуникационных технологий / П.В. Сысоев // Иностр. яз. в шк. – 2012. – №6. – С. 12–21.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)