ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ПЕДАГОГІВ

Автор(и)

  • Наталія Павинська

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.136872

Ключові слова:

гуманізм, світогляд, формування, майбутні вчителі, творча спадщина

Анотація

Соціально-економічні перетворення, що відбуваються сьогодні, зумовили пошук нових світоглядних орієнтирів нашого суспільства. Тому в умовах переоцінки, зміни усталених цінностей як ніколи важливим є акцентування уваги закладів вищої освіти на підготовці вчителя, здатного керувати гармонійним розвитком особистості школярів, залучати їх до загальнолюдських ідеалів і духовних цінностей. Суспільством затребуваний вчитель, який виступає активним суб’єктом педагогічного процесу, здатний не тільки до адаптації, а й готовий працювати в нових умовах, що змінюються. У статті проаналізовано проблеми гуманістичного світогляду та розкрито погляди педагогів на формування у майбутніх учителів гуманістичного світогляду. Звернено увагу на творчу спадщину педагогів-гуманістів Ш. Амонашвілі, А. Макаренка, Г. Сковороди, В. Сухомлинського, К. Ушинського.

Біографія автора

Наталія Павинська

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціально-економічних дисциплін, Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради

Посилання

Amonashvili, Sh. A. (2012). Osnovyi gumannoy pedagogiki [Fundamentals of humane pedagogy]. Moskva: Amrita. Kn. 3, 230 p. [in Russian].

Bekh, I. D. (2003). Vykhovannia osobystosti: Osobystisno oriientovanyi pidkhid: teoretyko-tekhnolohichni zasady [Personality upbringing: Personally oriented approach: theoretical and technological principles]. Kyiv: Lybid. 280 p. (u 2 kn., kn. 1). [in Ukrainian].

Levkivskyi, M. V (2003). Istoriia pedahohiky [History of pedagogy]. Kyiv: Tsentr navch. lit-ry, 360 p. [in Ukrainian].

Makarenko, A. S. (1984). Moi pedagogicheskie vozzreniya [My pedagogical views]. Pedagogicheskie sochineniya v 8-mi tomakh. Moskva: Pedagogika. T. 4. pp. 343–364. [in Russian].

Natsionalna doktryna rozvytku osvity [National Doctrine of Education]: Ukaz prezydenta Ukrainy vid 17.04.2002 № 347/2002 [Elektronic resource]. Retrieved from: zakon.rada.gov.ua. [in Ukrainian].

Skovoroda, H. (1973). Povne zibrannia tvoriv: u 2-kh t. [A complete collection of works]. Kyiv: Naukova dumka, 1973. T. 1. 532 p.; T. 2. 576 p. [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. O. (1977). Vybrani tvory: u 5 t. [Selected Works]. T. 5. Kyiv: Rad. shkola. 639 p. [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. O. (1976). Vybrani tvory: u 5 t. [Selected Works]. T. 2. Kyiv: Rad. shkola. 521 p. [in Ukrainian].

Ushinskiy, K. D. (1990). Pedagogicheskie sochineniya v 6 t. [Pedagogical compositions in 6 tons]. Т. 6. Pedagogika. 528 p. [in Russian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті