DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.136875

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ У СТУДЕНТІВ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ МЕДІАТЕКСТІВ

Тетяна Бешок

Анотація


У статті виділено основні складові, які впливають на формування позитивної мотивації у студентів щодо застосування навчально-пізнавальних медіатекстів. Детально проаналізовано створену автором мотиваційну модель ефективного застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх учителів, яка включає структуру, зміст, ефективність та особливості діяльності. Обґрунтовано необхідність розвитку навичок самостійного мислення у студентів із метою формування стійкої мотивації до сприймання та використання медіаосвітніх технологій у професійній діяльності.


Ключові слова


майбутні учителі; навчально-пізнавальні медіатексти; мотиваційна модель; медіаосвітні технології; позитивна мотивація

Повний текст:

PDF

Посилання


Kacharian, A. B. & Hushchyna, N. I. (2011). Vykhovannia kultury korystuvacha Internetu. Bezpeka u vsesvitnii merezhi [Educating the Internet user’s culture. Security in the World Wide Web]. Kyiv: View of the Institute of Innovative Technologies and Educational Content, 100 р. [in Ukrainian].

Lytvyn, A. V. & Lytvyn, O. H. (2010). Mediaosvita yak skladova informatsiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv [Media education as a component of information preparation for future specialists]. School Director, no.21, рр. 1–5. [in Ukrainian].

Onkovych, H. V. (2010). Mediaosvita v Ukraini: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku [Media education in Ukraine: the current state and prospects of development]. Novi tekhnolohii navchannia: materialy druhoho Mizhnarodnoho seminaru “Navchalno-vykhovne seredovyshche ta moralnist u XX stolitti” – The new technologies of studying: Proceedings of the Second International “Educational and Educational Environment and Morality in the 21st Century”. Kyiv, Vinnitsa. No. 62, рр. 89–92. [in Ukrainian].

Sakhnevych, I. A. (2010). Uprovadzhennia mediaosvity u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy: problemy ta perspektyvy [Implementation of media education in higher educational institutions of Ukraine: problems and perspectives]. Nauk. visn. Volynskoho natsionalkoho un-tu im. Lesi Ukrainky. No.21, рр. 239–242. [in Ukrainian].

Fedorov, A. V. (2005). Mediaobrazovanie budushchikh pedagogov [Media education for future teachers]. Taganrog: Izd-stvo Kuchma, 314 р. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі: [навч.-метод. посіб.] / [А. Б. Качарян, Н. І. Гущина]. – К., Вид-во Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. – 2011. – 100 с.

Литвин А. В. Медіаосвіта як складова інформаційної підготовки майбутніх фахівців / А. В. Литвин, О. Г. Литвин // Директор школи. – 2010. – № 21. – С. 1–5.

Онкович Г. В. Медіаосвіта в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку / Г. В. Онкович // Нові технології навчання: матеріали другого Міжнародного семінару “Навчально-виховне середовище та моральність у ХХІ столітті”. – К., Вінниця, 2010. – № 62. – С. 89–92.

Сахневич І. А. Упровадження медіаосвіти у вищих навчальних закладах України: проблеми та перспективи / І. А. Сахневич // Наук. вісн. Волинського національкого ун-ту ім. Лесі Українки. – 2010. – № 21. – С. 239–242.

Федоров А. В. Медиаобразование будущих педагогов / А. В. Федоров. – Таганрог : Изд-ство Кучма, 2005. – 314 c.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)