DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.136878

КАЗКА ЯК МОТИВАЦІЙНИЙ ЧИННИК ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Ганна Андрєєнкова, Лариса Колодіна

Анотація


Стаття присвячена дослідженню значення казки як мотиваційного чинника, який при належному психолого-педагогічному використанні спроможний сформувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення англійської мови у початковій школі. Зазначено, що вікова категорія молодших школярів є більш сприйнятливою саме до такого жанру літератури, оскільки казка є своєрідним поєднанням дитинства і реалій дорослішання, способом занурення в англомовний світ персонажів з пробудженням емоцій співчуття, інтересу, творчого осмислення їх вчинків. Підкреслюється, що саме від нестандартно підібраних вчителем методів використання найрізноманітніших засобів візуалізації казкових сюжетів буде залежати ступінь і стійкість мотиваційного зацікавлення школярів до вивчення англійської мови.


Ключові слова


казка; мотив; мотивація; англійська мова

Повний текст:

PDF

Посилання


Bordovskaia, N. V. & Rean, A. A. (2000). Pedahohyka: uchebnyk dlia vuzov [Pedagogy: a textbook for high schools]. Sankt Peterburg: Pyter, 304p. [in Russian].

Vlasiuk, L. S., Savchuk, N.L. & Kurovska, Zh.I. (2014). Kazka yak zasib formuvannia pozytyvnoi motyvatsii pry vyvchennia anhliiskoi movy: metodychna rozrobka [Fairy-tale as a means of formation of positive motivation in the study of English: methodical development]. Miskyi metodychnyi kabinet. Novovolynska zahalnoosvitnia shkola I-III stupeniv no.4, 116 p. [in Ukrainian].

Halushka, H.M. (2008). Formuiemo sotsiokulturnu kompetentsiiu za dopomohoiu kazok [We form socio-cultural competence with fairy-tales]. Kharkiv: Osnova, 94 p. [in Ukrainian].

Hrebeniuk, O. S. & Hrebeniuk, T. B. (2004). Osnovy pedahohyky yndyvydualnosty [Fundamentals of pedagogy of individuality]. Moskva, 456 p. [in Russian].

Ylyn, E. P. (2002). Motyvatsyia y motyvy [Motivation and motivation ]. Sankt Peterburg: Pyter, 512 p. [in Russian].

Karutsiak, S. (2011). Rozvytok piznavalnoi aktyvnosti molodshykh shkoliariv na urokakh anhliiskoi movy [Development of cognitive activity of junior pupils in English lessons]. English. Kyiv, no.18, p. 12. [in Ukrainian].

Lytovchenko, O. V. (2008). Spetsyfika motyvatsii tvorchoi osobystosti pidlitka (teoretychnyi aspekt) [Specificity of the motivation of the teenager’s creative personality (theoretical aspect)]. Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi: zb. nauk. prats. Kyiv, vol. 12, no. 1, pp. 265–271. [in Ukrainian].

Slastenyn, V. A. (2001). Pedahohyka y psykholohyia: ucheb. posobye dlia stud. vыssh. ucheb. zavedenyi [Pedagogy and Psychology: textbook. allowance for stud. supreme. training. establishments]. Moskva: Akademyia, 480 p. [in Russian].

Strebna, O. V. & Sotsenko, A. O. (2008). Interaktyvni metody navchannia v praktytsi roboty pochatkovoi shkoly [Interactive methods for navigating in the practice of robotics]. Kharkiv: Osnova, 176p. [in Ukrainian].

Strelchenko, K. (2012). Vykorystannia narodnykh kazok u protsesi navchannia anhliiskoi movy [Using folk tales in the process of learning English]. Inozemni movy, no. 3, p.65. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бордовская Н. В. Педагогика: учебник для вузов / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. – СПб.: Питер, 2000. – 304 с.

Власюк Л. С. Казка як засіб формування позитивної мотивації при вивчення англійської мови: методична розробка / Л.С. Власюк, Н.Л. Савчук, Ж.І. Куровська // Міський методичний кабінет. – Нововолинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4, 2014. – 116 c.

Галушка Г.М. Формуємо соціокультурну компетенцію за допомогою казок / Г.М. Галушка. – Харків: Основа, 2008. – 94 с.

Гребенюк О. С. Основы педагогики индивидуальности / О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. – М., 2004. – 456 с.

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002. – 512 с.

Каруцяк С. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках англійської мови / С. Каруцяк // English. – 2011. – № 18. – С. 12.

Литовченко О. В. Специфіка мотивації творчої особистості підлітка (теоретичний аспект) / О. В. Литовченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – К., 2008. – Вип. 12, кн. 1. – С. 265–271.

Сластенин В. А. Педагогика и психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. А. Сластенин, В. П Каширин. – М.: Изд. центр “Академия”, 2001. – 480 с.

Стребна О. В. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи / О. В. Стребна, А. О. Соценко. – Х.: Основа, 2008. – 176 с.

Стрельченко К. Використання народних казок у процесі навчання англійської мови / К. Стрельченко // Іноземні мови. – 2012. – №3. – С.65.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)